25 mars 2009

Biblioteket Internet

Nej, tanken att jämföra internet med ett jättestort bibliotek, den är inte ny. Men Christian Engström har på sin blogg utvecklat det, beskrivit det på ett fint sätt.
http://christianengstrom.wordpress.com/2009/03/25/piratpartiet-gillar-bibliotek/#comment-6247
Och jag vill betona att det inte bara är piratpartiet som gillar bibliotek. För min egen del hade jag ett litet enkelt folkbibliotek bara ett par hundra meter bort när jag växte upp. Givetvis var jag där varje torsdagkväll när det var öppet. Avverkade hylla för hyll, vägg för vägg. Från barn- ungdomsavdelningen via facklitteraturen till skönlitteraturen.
Den vanan satt i länge, om än något uttunnad på senare år. Bland annat pga alltför bångnande bokhyllor hemma, som rymmer en hel del som ännu inte hunnit läsas! Finns det något så frestande som bokrea? Eller fanns. Tidsbrist är tyvärr en faktor som begränsat läsandet. Liksom förekomsten av internet.

Bibliotek i olika former är en sann liberal tanke, bildning, folkbildning åt alla. Ack, om dagens "liberaler" insåg det också. Liksom de insåg det för 150 år sedan, och liksom boktryckarkonsten bidragit till demokrati och utveckling.

Därför känns helt Christians text, där han jämför bibliotek och internet, helt riktg! Biblioteken var och är mycket viktiga. Att föra ut den tanken till allmänheten är ett fint pedagogiskt upplägg. Internet är ett bibliotek, som bidrar till vår utveckling.

Ah, men det är så mycket skit på internet invänder då "bekymrad vän av ordning".
Visst, men det finns det på biblioteken också. För att inte tala om vad mycken tryckt smörja som finns i övrigt. Vill någon förbjuda bibliotek - eller tryckerier för det? Inte jag i vart fall.

Inga kommentarer: