08 mars 2009

Detta med statistik

Idag är det den 8 mars, internationella kvinnodagen. Miljöpartiet har beställt en utredning av riksdagens utredningstjänst om hur löneutvecklingen varit på senare år. Självklart presenterar mp sin tolkning av den statistik som utredningen bygger på just idag. Och kallar rapporten ”Regeringspolitiken gynnar män mest”.

Fp:s utspel inför kvinnodagen kom redan igår med förslag om ökad städrabatt, dvs ytterligare avdrag för hushållsnära tjänster för barnfamiljer.

Åter till miljöpartiet. Av rubriken att döma kan man tolka den som att även kvinnorna gynnats av regeringspolitiken...
De anser dock att de senaste åren så har männen gynnats mest, eftersom de menar att män har högre löner och därför fått högre skatteavdrag. Det är kanske riktigt, för de människor som är i ”produktiv ålder” och som har arbete.

Men det går ju lätt att finna andra exempel. T ex om mannen är sjuk eller arbetslös, och kvinnan har lönearbete, då är det kvinnan som gynnats av skatteavdragen. Eller om mannen är pensionär och kvinnan är yngre, vilket ju är regeln lika mycket som att hon kan ha lägre lön än manliga kollegor på samma jobb. Pensionärer har ju inte fått någon skatterabatt alls. Så i de kombinationerna är det kvinnan som vunnit, hur låg lön hon än haft.

Värst är det givetvis om båda är pensionärer eller om en är pensionär och den andre är sjuk eller arbetslös.

Med statistik kan man bevisa mycket. Den här gången tycker jag att den framför allt visar på ett annat faktum: den djupa klyftan mellan de som har lönearbete och de som arbetslösa, sjuka eller pensionärer.

Och inte minst, man ska vara försiktigt att generalisera utifrån statistik. Inte minst när det gäller hur människor har det. Trots allt är vi alla individer med de mest skiftande livssituationer, även ekonomiskt.

2 kommentarer:

Peter Warnström sa...

Att alliansens politik har gynnat män mer än kvinnor är tyvärr en grundläggande sanning. Sedan är ju frågan vad vi skall göra åt det? Egentligen har ingen regering varit riktigt lyckosam på detta område, trots en uppriktig önskan om att öka jämställdheten mellan könen.

Sedan skall skatteavdragen för de hushållsnära tjänsterna per omgående tas bort; det är en klassfråga. Fredrik och andra snyltare på samhället kan städa sin skit själva! För övrigt kryllar det ju av snyltare över hela Östermalm; fast giljotinen som köptes in för verkställandet av Sveriges sista dödsdom finns ju kvar. Kanske skulle denna komma till användning igen, vi har ju en hel regering som kan komma ifråga!

Lars-Erick Forsgren sa...

Peter. Nja, "sanning" det vet jag inte. Tycker mera det är en propagandabild från oppositionen. Att politiken har sina fläckar, det har jag skrivit kilometervis med text om, men det statistik ska tas med en nypa salt.
Det handlar mera om andra faktorer än kön, och vi är individer. Med olika förhållanden.

Peter, avdrag för hushållsnära tjänster. En klassfråga möjligen. Men precis tvärom emot vad du säger. Före dem kunde bara rika anlita andra för att hålla bort skiten som du säger.
Idag kan fler, framför allt medelklassen, också anlita en hemhjälp. Men fortfarande är avdraget för litet för att sådana som du och jag (som inte har medelklassinkomster utan lägre) ska kunna använda det.
Problemet är ju de höga lönekostnaderna i Sverige!

Menar du att det är fel över huvud taget att anlita någon annan för städning etc? Hur är det i så fall för hantverkarjobb? Dvs "karljobb"?

Är det OK att betala för rep-jobb, bygg- och målning etc, men inte för "kvinnojobb"?
Vad är det för diskriminering!!!???

Och vännen, hur ser du då på filippinerna? Där är det så billigt med hemhjälp (ja, personal öht) att snart sagt vem som helst inte bara kan ha, utan har en housemaid. T o m de som betecknar sig som relativt fattiga. (Det finns ju olika grader av fattigdom.) Jag vet t ex ett svensk/filppinskt par, som är "fattiga" enl svensk definition, men som har hemhjälp i Phils. En manlig housemaid!