22 augusti 2008

FRA-lagen en skvader som inte kan flyga

Varför trassla till det ytterligare? Varför söker centern genom sitt hugskott förvirra till debatten om signalspaning?
Är det för att binda upp sina egna interna kritiker, eller är det ett spel för att rädda ansiktet på regeringen, Tolgfors och FRA-lagen?

Hur är det möjligt att annars sansade och intelligenta människor som Erik Ullenhag, fps partisekreterare "går på" centerutspelet? OK, han är ju partitjänsteman och måste följa parti-ledningen. Men hur kan t ex SvDs ledarsida också gå på bluffen?
Centerutspelets försvarare vill se kompletta nya lagförslag från motståndarna, men själva har de bara ett hugskott utan konkretion vad gäller dess tekniska genomförbarhet för att ge det eftersträvade (begränsade) intergritetsskyddet, men medger i bisatser att det har brister i effektivitet (i informationsinsamlande). Alltså ej bra nog för info-insamling, och utan reellt integritetsskydd.

Det måste ju då ändå vara helt klart att FRA-lagen är en skvader. Den kan inte flyga. Den är farlig, kränkande för integriteten utan att ge det resultat som den sägs ska ge.

Min slutsats blir att lagens förespråkare struntar i detta, för dem är det en prestigefråga. Några kanske inte satt sig in i det hela tillräckligt, men det kan väl knappast gälla de i regeringen och partiledningarna i alliansen? Eller? Men alla tvivlare då, som grubblar hur centerns skvader ska lösa deras samvetskonflikt, har de inte orkat läsa alla invändningar som finns? Som framförts inte "bara" i bloggar och e-mail utan också i tidningsartiklar t ex i AB och Nu.

Har de dessutom missat att Tolgfors inte svalt centerhugskottet, han ser det bara som ett diskussionsinlägg som ska vägas mot andra. Dvs han låtsas välvillig för att "locka hem" någon, men det han säger förpliktigar till intet, kan mala ner det hur han vill och hålla fast vid lagen.

En del FRA-förespråkare klamrar sig fast vid "signalspaning i kabel", som ett mantra, utan att definiera vad de vill göra med det, och hur det ska ske med eller utan integritetskränkningar.

Jag kan inte se annat än att FRA-lagen är omöjlig att bygga på. Den är feltänkt, det visar de förslag till "förbättringar" som lagts. Menar centern vad de säger om att inte signalspana på svenskar så innebär det att lagen måste stoppas, rivas upp!

Man, regering och riksdag, måste tänka om, ta om hela frågan från början. Göra en grundlig utredning dels om behovet av info-insamling i stor skala på internet, se om det är tekniskt möjligt utifrån integritetsbehovet. Alltså, se på frågan utan skygglappar, men med utredningsdirektiv som i huvudsak begränsas till dessa huvudprinciper om integritet och ändamålsenlighet vad gäller informationsinsamlande som inte kan ske på annat, mera öppet sätt. Samt att givetvis skall det finnas starka misstankar om brott om avlyssning ska kunna ske på ett sätt som närmar sig integritetskränkning.

Länkar bl a: http://www.odsvall.se/blog/2008/08/riv-upp-lagen-och-starta-om/
http://henrikalexandersson.blogspot.com/2008/08/fra-centern-backar-del-3.html
http://martenschultz.wordpress.com/2008/08/21/fra-skall-inte-spana-pa-svensk-kommunikation-sager-centern/
http://tvivlar.wordpress.com/2008/08/21/fra-dags-att-visa-korten-centern/
http://klamberg.blogspot.com/2008/08/centerfrslaget-finns-inte.html
http://scriptorium.se/josh/2008/08/21/jag-ar-skeptisk/
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article3146806.ab
http://farmorgun.blogspot.com/2008/08/fra-tekniskt-mjligt-och-politiskt.html

1 kommentar:

Lars-Erick Forsgren sa...

Min lilla kommentar till Ingerös utfall emot Lola Björkquist försvar för socialliberalismen gjorde att många kollade in vad jag skrivit. Dock, i skrivande stund ingen ny kommentar här.
Ingerö, en 29-årig 08:a, höger och partilös åsiktsmaskin som gillar hårdrock använder dock en debattstil som jag verkligen inte gillar. Förutom invektiv så tillvitar han mig åsikter om saker som jag inte skrev om. Etc.
Helt kort, jag har inte kritiserat Mathias Sundin för hans USA-resa, bara höjt ögonbrynet för hans stöd till McCain i st f till en demokratisk kandidat. Jag har inte sagt att demokraternas och fps politik var identiska, dock mycket närliggande, tidigare. Ingerö gillar inte det, men det förändrar inget, det är hans eget problem.
Ingerös beskrivning av fp resp demokraterna visar just den historielöshet, som han förnekar hos sig själv, beroende på att han avskyr socialliberalismen och hyllar neoliberala.
Jag har öht inte nämnt Obama.
Försök inte slå mig på fingrarna betr ATP-historien,jag har öht inte nämnt den saken heller. Självklart var Ohlin emot ATP med dess kedjebrevssystem. Men han ville ha ett tjänstepensionssystem, med frivilliga val och ett slags "premiereserver".
Ingerö försöker också förringa Ohlins politiska gärning till ekonomin. Det är en typisk glidning för en neoliberal som inte gillar Ohlins socialliberalism, som han f ö i praktisk politik utformade i samarbete med Waldemar Svensson.
Nej, jag gillar verkligen inte den överlägset nedlåtande, men i sak ytliga och slängiga debattstil Ingerö visat i detta. Med sådana "vänner" behöver liberalismen inga fiender.
Punkt.