08 april 2010

Vad kostar valsedlarna?

Här följer den officiella texten från valmyndigheten betr vad det kostar att beställa valsedlar.

"Vad kostar det?
Valmyndigheten beslutar inför varje val vad valsedlar ska kosta för partierna. Dock är principen att det ska vara självkostnadspris, dvs. att Valmyndigheten inte ska ta ut något extra utöver vad papper, tryck och frakt verkligen kostar. 2010 är priset för varje lista 650 kr i startavgift och valsedlarna kostar sedan 40 kr per 1000st.
För partier som fick mer än 1% i något av de senaste två riksdagsvalen är valsedlarna gratis. Maximala mängden gratis valsedlar är tre gånger antalet röstberättigade i valområdet. Även de partier som har mandat i kommun- och landstingsfullmäktige får valsedlar gratis upptryckta. Vid val till Europaparlamentet är valsedlarna gratis för de partier som vid något av de två senaste valen till Europaparlamentet fick minst 1% av rösterna
."

Alltså. Riksdagspartier får tryckta valsedlar gratis (dvs betalas via skatten). Max 3 ggr antalet röstberättigade. Nya partier får betala självt. Ett parti som fått minst 1% vid senaste eller näst senaste riksdagsvalen får gratis valsedlar.
Betr kommunal och landstingsval gäller att de som redan har mandat får gratis valsedlar.

Valsedlar skall vara beställda senaste den 15 april för att vara levererade senast 45 dagar före valdagen.

Inga kommentarer: