23 april 2010

Blir stödet till tidningen "Nationell Idag" presstödets död?

Att presstödsnämndens beslut att ge ett par miljoner till Nationaldemokraternas tidning "Nationell Idag" har givetvis orsakat debatt. Detta trots att det, troligen, är ett korrekt beslut enligt de regler som finns.

Nu finns dock flera aspekter på detta. En gäller yttrandefriheten i en demokrati. Den är omistlig. Inte ens nazister av nationaldemokraternas slag skall förnekas yttrandefrihet. Deras åsikter ska bekämpas med argument i demokratisk ordning.

Frågan är dock om detta per automatik ska innebära att en icke-demokratisk ideologi ska få statligt stöd (skattepengar) för att föra ut sina åsikter?
Det tycker jag inte.

Men då uppstår frågan om vem som ska avgöra vad som är en korrekt inställning, vad som är en "godkänd" ideologi. Det är givetvis en mycket grannlaga uppgift, som dessutom helt uppenbart kan locka till övertramp och godtycke i bedömningen.

Kanske är den logiska följden att presstödet bör upphöra! Presstödet tillkom för att säkra mångfald i media. Jag vet inte om man kan säga att det har lyckats. Det har visserligen räddat ett antal sosse- och centertidningar, liksom Svenska Dagbladet. Om det skett på ett helt oantastlig sätt kan diskuteras. Och än mera kan ifrågasättas om det därigenom verkligen gett den mångfald man kan begära. Ser inte pressen väldigt lika ut? Fri debatt? Tja, på redaktörernas och VD-arnas villkor - tidningarna är ju kommersiella produkter idag mer än någonsin. Mångfalden i debatten beror i allt högre grad på små "kulturtidskrifter" och internet med bloggarfriheten, så länge den nu består.

Att omformulera reglerna för presstödet för att på ett demokratiskt och juridiskt rimligt sätt begränsa eller utesluta bidrag till icke-önskvärda publikationer av nazister (och kommunister?), det torde vara en närmast hopplös uppgift.

Bättre då att ta bort presstödet.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Varför just presstöd? Varför inte TV-stöd, radiostöd eller bloggstöd om man vill "främja mångfalden"? Den tryckta dagspressen läses av allt färre, ändå anses den så oerhört viktig att värna att den ska ha medel ur statskassan.

Lars-Erick Forsgren sa...

TV-stöd? Formellt får väl inte SVT något stöd? Det bestäms "bara" hur mkt av licensmedlen som SVT ska ha. Vilket i o f sig är värt en diskussion.
Dock måste jag säga att "fri teve" inte inneburit någon egentlig mångfald, snarare enfald. Tyvärr är de ju till förvillelse lika varandra. Frånsett ngn enstaka tråkig och annorlunda kanal.


Bloggstöd vore en styggelse. Vi lever ändå... mer el mindre.