28 april 2010

Den nya tobleroneaffären...

När man har ont om tid är det ofta mycket man vill kommentera. Begränsar mig just nu därför bara till den uppståndelse som Mats Odells kanske inte helt lyckade skämt förorsakade när han skulle beskriva hur de röd-gröna finansierar sina vallöften. Dvs som Tobleroneköp på kredit. Nu framstår inte precis Odell som någon lustigkurre, kanske därför som skämtet inte gick hem riktigt.

Mona Sahlin (s) begär surmulet en ursäkt från Odell (kd). Lite löjligt tycker jag. Betydligt värre saker har hörts genom åren, inte minst från s-håll. Nog ska det vara en saklig debatt, men lite får toppolitiker tåla ändå, inte minst av det skämtsamma slaget. Detta var ju dessutom ett sätt att försöka ge en lättfattlig bild av hur han (och många andra) ser på oppositionens sätt att finansiera sina utspel. En bra bild, men inte lyckad pga oppositionens överkänsliga reaktion, kraftigt förstärkt av pappersmedia.

Nu ska vi komma ihåg att det var Mona Sahlin själv som kallade sina ekonomiska felsteg, för sådär 15 år sedan eller så, för "Toblerone". Och detta i ett försök att förringa sina misstag av skilda slag. Det lyckades hon med förträffligt. En Toblerone låter inte så farligt jämfört med det som faktiskt låg bakom.

Nu blåser en del upprörda (?) socialdemokrater upp detta till oerhörda nivåer. Jämför Odells lilla skämt med det hat som Olof Palme möttes av från en del extremister på yttersta högerkanten en gång i tiden. Det är ju rent struntprat, en mycket märklig hårddragning i rent polemiskt syfte. Vem orkar hata Mona Sahlin? Från att ha varit en lovande begåvning för bortåt tjugo år sedan så orsakar hon idag bara en gäspning hos mig.

Jag har inte mina sympatier vare sig hos Mats Odell eller Mona Sahlin. Varken Odell eller Sahlin är vare sig extremister eller helgon.

Nu blir det bestående intrycket, i vart fall hos mig, att båda saknar humor. Den ena försökte skämta, men det ligger inte för honom, och den andra förstod inte att ta det som ett skämt som hon själv är upphov till. Att en del allianskompisar till Odell inte riktigt heller förstår skämtet, det förstärker bara intrycket av allmän tråkighet - i båda "blocken".

Som sagt, politik handlar om allvarliga saker och ska diskuteras seriöst. Men det borde inte behöva utesluta humor och gott humör. Men av denna lilla "affär" att döma verkar det bli en mördande tråkig valrörelse!
Tyvärr befarar jag att den inte heller kommer att ge speciellt klara besked heller.

Inga kommentarer: