26 april 2010

Integritet - fri information, värt att diskutera

Samtidigt som jag skriver ner lite tankar om integritetsproblematiken på särskild sida (se ovan), så tipsas jag om en bloggdebatt om fri information. Fri information och integritet har onekligen både berörings- och skärningspunkter. På min "integritetssida" så diskuterar jag detta, och ser gärna att fler gör sammalunda. Det är intressanta och viktiga diskussioner.

Noterbart är att piratpartiet står för både fri information, i vart fall i viss mening, och för privat integritet. Jakob Dexe har på sin blogg en del intressanta tankar om detta, med utgångspunkt i nyttan (?) av fri information.

Här ska jag bara lyfta fram en aspekt på problemkomplexet fri info vs integriet. Och sedan lägga in mera texter på min "integritetssida".

Alla (?) vill kunna läsa om det som har ett allmänintresse, vilket är en del av "fri information". Men vi vill inte att vårt privatliv kränks. Jag håller med om båda sakerna.

Exempel. Kärleksproblemen för prinsessan Madelaine och hennes numera f.d. fästman. Hur vi definierar allmänintresse och rätt till privatliv kan bero på vår situation, våra egna intressen. Jag menar att kändisar får tolerera en något snävare definition av privatliv. De har (oftast) själva valt kändisskapet, och ibland är en exploatering av privatlivet som det som gör dem "kända". Ibland inte. Därför måste (?) vi betänka vad deras kändisskap består i. Kungligheters kärleksliv anses inte som helt privat, i vart fall inte på den tiden de hade reell makt. De "arbetar" i det offentliga, för oss medborgare ("undersåtar") och äktenskapen var statsangelägenheter där ev kärlek inte var det primära. Jag menar dock att de ska ha en viss rätt till privatliv, numera. De har ytterst ringa makt. Men invändningen kan vara att de ändå är kändisar. Reell makt kan i någon mån har ersatts av visst indirekt inflytande pga just kändisskapet.

OK, gränsen kan därför vara svår att dra...

Men rätten till fri information då? Den förfäktas nu av främst kvällspressens redaktioner. Det skulle vara ett allmänintresse (trots att det kan kallas skvaller) för oss att veta de intimaste detaljer om hur det står till med kungligheters kärleksliv. Eller brist på detsamma.
Nej, jag anser inte det. Den typen av snaskande i privatlivet har inget faktiskt nyhetsvärde, och drivkraften för att publicera det beror på en önskan att öka intäkterna för tidningarna. Inget annat.

Motargumentet blir: den enorma exploateringen av kronprinsessans förestående bröllop.... Ivrigt påhejat av just kungahuset och rojalisterna... Det ökar pressens inkomster, och kan ha positiv (?) inverkan på monarkins fortlevnad. Så, vill man ha denna "fria information" så får man ta nackdelarna också i form av kränkt integritet i vissa fall.

Eller?

(Det jag skrev igår om att inte lägga länkar på "integritetssidan" får jag kanske redan ompröva. För att underlätta ev debatt. )
På integritetssidan diskuterar jag även politikers rätt till integritet.

Inga kommentarer: