25 april 2010

Integritetsbegreppet

Jag har nu lagt upp en särskild sida, se ovan, för texter kring integritetsbegreppet.
Det är inte en förteckning (ej eller en länksamling) över sådant jag redan publicerat på bloggen, utan ett tämligen utförligt resonemang över hur jag ser på personlig integritet.

Integritet är ett begrepp som fått politisk aktualitet på senare tid bland annat p g a FRA-lagen och den debatt som den startade 2008 liksom hur det (tämligen) nybildade piratpartiet har integriteten som ett av de nyckelord som dess plattform vilar på.

Utöver två små inledande avsnitt, som jag publicerar idag, kommer jag i det följande t ex att skriva om "samhället och integriteten" och om integritetsproblemantiken och terroristbekämpning. Jag kommer också att skriva om "välviljans integritetskränkningar" och om integritetskränkningar emot enskilda. Med mera.

Väl bekomme.

2 kommentarer:

OlofB sa...

Låter spännande! Såg du diskussionen kring fri information på Jacob Dexe's blogg? Jag kommer pubba några kommentarer därifrån imorgon, och hoppas fortsätta diskussionen..

Lars-Erick Forsgren sa...

Olof. Nej, det såg jag inte, jag ska försöka kolla in den.

Betr min integritetssida, så är den i sig inte öppen för kommentarer och debatt. Däremot kan ev intresserade skriva kommentarer när jag puffar för den på startsidan och det kan ju föranleda ytterligare tänkande/kommenterande från mig också.