29 april 2010

Bensinskatten, en klass-skatt(uppdat.)

Så nu vill de röd-gröna höja bensinskatten, igen. 49 öre/liter, dvs 60-65 öre upp inkl momsen. Dvs runt eller drygt tusenlappen på ett år för en med normalt behov av bilen. Och Maria W (mp) plus de kompromissvänliga sossarna och vänsterpartiet tycker att det är OK, för höjningen ska kompenseras av jobbreseavdrag, i det "närmaste". I sedvanlig ordning så hänvisas också till kollektivtrafiken.

Om detta tycker jag inte. Jag är emot bensinskattehöjningar från vem de än kommer. Självfallet är det ingen större kostnad för de som har goda inkomster, har tjänstebil, eller kan åka taxi i "tjänsten" som riksdagsledamöterna, eller bor i Stockholm.

Det finns givetvis en del miljöskäl att begränsa bensinförbrukningen. Men varför ska det alltid ske så att det drabbar sjuka, äldre och boende utanför Stockholm?

Stockholmarna är väl praktiskt taget de enda som har en någorlunda hyfsad kollektivtrafik. På ytterligare ett fåtal orter är det tolerabel kollektivtrafik för arbetsresor under vardagar och på vissa sträckor. Inte mer.

För folk med välavlönade jobb (och jobbskatteavdrag och reseavdrag) är det heller ingen större konst att byta bil till en som är ännu nyare och bensinsnålare och eventuellt går på etanol (subventionerad men i slutändan lika dyr, och med omtvistad miljöeffekt).

Men nu är det så att även folk som bor utanför storstäderna behöver bilen, och faktiskt i högre grad än storstadsborna! Och sannerligen inte bara för jobbresor. Det är knappast ett nöje att ta sig till affären, till läkaren, till arbetsförmedlingen, försäkringskassan, att skjutsa barn till och från förskola och karaktärsfostrande fritidsaktiviteter. Bilen behövs, och ger inga inkomster, bara kostnader.

Självfallet kan det vara vettigt om bilparken succesivt byttes till en mera miljövänlig. Men då ska de som behöver den bäst också ha råd. Det går inte att byta ut en 15-20-årig bil till en sprillans ny med miljörabatt för den med knappa inkomster som möjligen kan lägga upp 10-20 000 på bytet efter flera års sparande.

Tyvärr behöver vi bilen även vi som bor i glesbygd, som har låg inkomst eller inte har jobb alls, och/eller som är sjuka eller är pensionärer. Vi har den inte för nöjes skull, utan av tvingande omständigheter.

Bara 13% av väljarna vill ha höjd bilskatt enl Rapport, vilket de s.k. arbetarpartierna och miljöpartiet vill. Men tre ggr så många vill att bensinskatten sänks! Jag skulle tro att en mycket stor del av de som vill ha sänkt bensinskatt tillhör s+v:s traditionella väljargrupper.

Att föreslå höjd bensinskatt, som de röd-gröna gör, är att gå samma väg som Alliansen, dvs att skapa än större klyftor mellan de som har goda jobbinkomster, är friska och bor i storstäder och de som tillhör den undanskuffade tredjedelen bestående av lågavlönade, sjuka, arbetslösa, pensionärer och folk som bor i glesbygd.

Uppdatering. Givetvis diskuteras detta lite här och där. Vill t ex rekommendera Mary (MMM)s inlägg och kommentardebatten där. Ser nu också ett intressant förslag från vänsterbloggaren Svensson. Han skriver: sänk bensinskatten och ta bort resavdraget. Mycket intressant. Kunde minska byråkrati och något neutralisera de negativa effekterna för de med låga inkomster. Tål att tänka på, och studera.

7 kommentarer:

Stefan Wikén sa...

Nja du har nog inte läst riktigt. Enligt de RödGröna förslaget ska Koldioxidskatten ska höjas med 10 öre 2011 och ytterligare 7 öre 2012. Detta motsvarar 29 öre 2011 och 20 öre 2012 i bensinskatt i konsumentled. En genomsnittsbilist som kör 1500 mil om året får ökade kostnader med 29 kronor per månad första året och 49 kronor per månad andra året. Läs gärna Centerns förslag som innebär en mer än dubbel så stor höjning. Visserligen har Maud Olofsson glömt bort detta men ....

Dessutom innehåller de RödGröna förslaget både kompensation genom reseavdrag och satsningar för omställning till miljövänligare bränslen.

Lars-Erick Forsgren sa...

Stefan W.
Vill man höja BENSINSKATTEN med 49 öre/liter så läggs moms på det. Dvs det blir ca 65 öre. Låginkomksttagare i glesbygd har en lite äldre bil, som drar bortåt 1 lit/mil, har inte råd byta till nyare. 1500 mil = 1500 liter à 65 öre, det blir runt tusenlappen per år det.

Jobbreseavdraget är ju ett dåligt skämt. Avskaffa det, sänk bensinpriset och ta bort byråkrati på köpet.

Betr Centern, jag tar inte ansvar för dem. Dåliga förslag är dåliga, varifrån de än kommer.
Och detta är dåligt för den sämst ställda tredjedelen av folket. Liksom alliansens politik är det, men i andra avseenden.

Anonym sa...

Hur menar du att sänkta bensinskatter leder till att vi minskar oljeberoendet och klimatutsläppen?

Bilismen står för 30 % av utsläppen och 50 % av oljeanvändningen, så det finns ingen annan väg än att sluta använda olja. Ju tidigare vi börjar dess smidigare blir övergången.

Har du en ännu smidigare väg än bensinskattehöjning - fram med den! istället för att populistiskt klaga på dem som försöker vara ansvarsfulla.

Lars-Erick Forsgren sa...

Stefan. Av misstag försvann din replik på mitt svar. Men det är inte några kronor hit och dit som är det väsentliga egentligen. Det är principfrågan om vem som ska betala för att vi ska rädda miljön. Den som har råd, eller den som inte har råd. Jag anser det första, de röd-gröna det senare.

Lars-Erick Forsgren sa...

Anonym. I och för sig så protesterar jag emot höjningen och hur den är konstruerad. Men OK, jag tycker det är ett intressant förslag som vänsterbloggaren Svensson kommer med, dvs att sänka bensinskatten OCH slopa reseavdraget.

Att ständigt höja bensinskatten har väl inte varit ett så särdeles framgångsrikt recept hittills. Inte sett till den sammantagna effekten. Däremot har självklart de som inte har råd, tvingats minska sitt resande till minimun, och under det... medan de som har råd fortsätter att köra bil och ökar sitt resande - och kan till en del finansiera detta genom reseavdraget. Även om dessa rika inte behöver det egentligen.

Det lär vara så att det dessutom är storstadbor som gör de största reseavdragen, trots att de inte torde behöva det pga korta avstånd och god kollektivtrafik. Märkligt, eller hur!!!!

Hur mycket vi än värnar miljön anser jag att det finns ett värde i att rädda även sämre ställda människors överlevnad också! Det vore smakligt om de miljövärnande förslagen inte främst drabbade de sämst ställada utan betalades av de som har det gott ställt. Apropå ansvar.

Toni sa...

Varför sånt otroligt fokus på bensinskatten när du kan etanolkonvertera fordonet istället?

Visst blir det en engångskostnad men så offantligt många gånger billigare, har själv etanolkonverterat ett antal motorer och jag slipper iallafall bry mig om bensinskattehöjningar (vilket gör mig till ännu mer hardcore piratpartist hähä)

Kolla på etanol.nu för mer info förresten

Lars-Erick Forsgren sa...

Toni. Nja, otroligt fokus på bensinskatten vet jag inte, men jag skrev just om den i detta inlägg. Annars fokuserar jag allt på demokrati-, integritets- och rättssäkerhetsfrågor.
Betr etanol. Det är lätt att säga att man kan konvertera bilen, men det krävs ett kapital vilket många med små inkomster inte har. F.ö. är jag inte övertygad om att etanol är det bästa alternativa bränslet. Om man sätter in det i ett större perspektiv.