30 november 2009

Sverige är så litet...

Sverige är så litet. Har t ex bara runt en promille av jordens befolkning. Visst, vi ska vara stolta över vad vi har och har åstadkommit. Men samtidigt vara ödmjuka och inse att vi inte är världens centrum. Liksom att det välstånd vi uppnått i hög grad beror på de som invandrat till Sverige. Samt att i Sverige funnits ett tillåtande klimat för uppfinnare och innovatörer.

Intill nu. Sveriges alltmer hårdnande attityd till flyktingar och invandrare är ett hot emot välfärden. Låser vi in oss lär utvecklingen framåt stanna av. Inte heller är ex-vis sådant som FRA-lagen och IPRED-lagen saker som precis främjar det fria tänkandet och utvecklingen.

Här väljer jag att citera lite ur Olle Wästbergs nyhetsbrev av idag (30 nov). Wästberg är f.n. vd för Svenska institutet, är bl a f.d. riksdagsman (fp) och är ingen vän av vare sig FRA-lagen eller IPRED.
Han skriver bl a: Sverige har nackdelen att 98,9 promille av världens befolkning inte bor här. Antalet svenskar är en så försvinnande liten del av världsbefolkningen – det är därför vi måste vända oss utåt och ta till oss globaliseringen.
Välfärd är inget för evigt givet, utan handlar om hur vi klarar den internationella konkurrensen om att vara bäst utbildade, mest innovativa, mest attraktiva för nyckelinvandring och mycket annat. En bra erinran om detta gav Dagens Nyheters Natan Sachar i en läsvärd krönika i somras. ”För 85 år sedan var argentinska arbetare bättre klädda och åt bättre än sina svenska kolleger. Sedan började Argentina göra saker fel medan Sverige gjorde saker rätt”:http://www.dn.se/nyheter/varlden/ingen-abonnerar-pa-goda-tider-1.895785

Han påpekar också att: Kulturpersoner centrala för bilden av Sverige.
Elisabeth Söderström, svensk operasångerska, avled för några dagar sedan. Det satte New York Times på sin förstasida och hon gavs mer uppmärksamhet än i de flesta svenska tidningar. Vi fattar ofta inte i Sverige vad stora kulturpersoner betyder för bilden av vårt land i andra länder.<http://www.nytimes.com/2009/11/22/arts/music/22soderstrom.html?_r=1&scp=1&sq=soderstrom&st=cse>

Som sagt Sverige är litet. Men en del svenskar är större utomlands än vad vi förstår i Sverige.
Det är ännu en anledning till att vi inte ska stänga in oss.

En vidsyntare inställning, öppenhet och generositet - det är viktiga faktorer för utveckling!

Inga kommentarer: