20 november 2009

VABBA eller inte VABBA

Möjligheterna att stanna hemma från sitt arbete utan större inkomstförlust när ens barn är sjukt är något som först (?) fanns för statligt anställda, men som succesivt byggdes ut för alla anställda. Det torde vara naturligt och bra om en förälder kan vara hemma för att ta hand om ett sjukt barn. Med tiden uppstod, ansågs det, ett visst missbruk av denna möjlighet. Det lär ha varit så att under älgjakten var det anmärkningsvärt många sjuka barn. Dvs många VABBande föräldrar. En möjlig förklaring kan också vara att under hösten drabbas många, barn som föräldrar av en förkylning eller influensa. Även före svininfluensans tid.

Så införde regeringen krav om att förskola och dagis skulle skriva ut intyg att barnen varit hemma och inte på förskolan, för att föräldern skulle få rätt att ta ut VAB-ledighet, dvs ersättning från försäkringskassan. Ett beslut som mötte stark opposition främst från de anställda i förskolan, som skulle tvingar bli kontrollanter av föräldrarna samtidigt som det skapade en administrativ apparat som kändes främmande för berörd personal. Och som tar tid.

Nu visar det sig att kraven på VAB-ersättning sjunkit kraftigt. Ministern säger att det torde bero på de nya intygsreglerna. Och det är ju rimligt att anta att det är en faktor. När hon dock formulerar sig som att det skulle bero på att det tidigare fuskats men att fusket nu minskat radikalt, då är hon för snabb att dra slutsatser.

Till och med Fk säger att sjukdomsläget ofta varierar av naturliga orsaker mellan åren. Självfallet ska det inte fuskas, men frågan är om ett krångligt och tidskrävande intygssystem är det rationella sättet att komma åt eventuellt fusk. Information och enklare regler borde nog räcka en bra bit.

Däremot innebär det givetvis, vilket också omvittnats, ett sjunkande utnyttjande av VAB-dagar. Av det enkla skälet att det upplevs som väldigt krångligt med intygen, krångligt både för föräldrarna och personalen - och Fk. Barnen är nog sjuka, men systemet har krånglats till så att många föräldrar inte orkar att använda det som det ursprungligen var avsett. Därmed har familjer med sjuka barn fått det sämre. Och - indirekt - familjer med friska barn (och arbetande föräldrar) fått det bättre, relativt sett.

1 kommentar:

Daniel Rhodin sa...

Jag har själv 2 barn och drabbas av detta eviga krångel med intyg. Oerhört primitivt att införa pappersintyg år 2007, speciellt när det finns bättre sätt att lösa det på.

Jag motionerade till FP:s landsmöte för att få en förändring till stånd när det gäller Tillfällig VAB, men partistyrelsen avslår motionen. Läs mer: http://fpeslov.blogspot.com/2009/03/tillfallig-vab-ett-sorgebarn-for.html