19 november 2009

FRA breder ut sig

FRA-lagen(-arna) verkar ha satt igång en lavin. Inte på något sätt oväntat, men lika ovälkommet för det.

Det handlar alltså om att FRA kan få nya uppgifter, shoppen får större sortiment. Om detta skrivet bl a Hax och Daniel Gustafsson på resp bloggar. Nyheten presenterades också i går kväll i Rapport.

Det handlar om två oansenliga men viktiga avdelningar på två svenska myndigheter; Sitic, som är en del av Post och Telestyrelsen och CSEC, som hör hemma på Försvarets Materielverk.. Enheterna sysslar med att upptäcka och varna för säkerhetsproblem i samhällets datasystem och datautrustning.
Enligt vad Rapport erfar vill regeringen flytta de här enheterna till Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap eller FRA. Detta ska nu utredas.

Jag ser det som en sammanblandning av uppgifter, en målkonflikt av farligt slag om man värnar integritet och rättssäkerhet. Men en full logisk tanke från de som manövrerat fram och trumfat igenom FRA-lagen. Integritet och rättssäkerhet är ju knappast något som de prioriterar.

Utförsbacken blir allt mera brant. När ska ansvariga politiker inse att det faktiskt bär utför?

Inga kommentarer: