19 november 2009

Den viktigaste frågan

Vilken är dagens viktigaste (politiska) (framtids-)fråga? Är det jobben? Nej, viktig, men sysselsättningen varierar med konjunkturer som marginellt kan påverkas politikerna. Delad föräldraledighet? Knappast, närmast ett lyxproblem. Är det några hack upp eller ner i trygghetssystemen i Sverige? Nja, inte det heller. Viktigt för de (oss) närmast berörda, men inte viktigast. Skatter etc då. Knappast. De kan skapa förutsättningar för välfärd, trygghet eller för klyftor i samhället, visst.. men... Friheten då? Kanske det, eftersom då kommer vi in på en demokratifråga. Utan sådant som frihet, integritet, rättssäkerhet etc har vi ingen demokrati, som vi ser den.

Men hur uppstår demokratiskt tänkande? Är inte det den viktigaste frågan? Demokratiska tankar uppkommer när vi respekterar varandra. När vi respekterar varandras integritet, när vi respekterar olikheter, när vi vill ha likhet inför lagen, när vi inser att hur "heliga" mål vi än kan ha så rättfärdigar de inte alltid medlen. Odemokratiska medel, tvång (proletariatets diktatur etc), kollektiva bestraffningar, när de styrande anser sig behöva övervaka medborgarnas tankar och yttranden - och inte bara brottsliga gärningar, fängslande, utvisande och dödande, då är vi inne på medel som är odemokratiska och leder oss i utförsbacken. Demokrati förutsätter respekt, inte att en knapp majoritet sätter sig på en minoritet, eller på flera minoriteter. Verklig demokrati förutsätter samarbete, inte att grupper utesluter andra från samhället.

Det demokratiska samtalet är öppet och diskuterande. Det är bra, kanske nödvändigt, att ideologierna visas öppet, att de får ifrågasättas, brytas och vägas emot varandra. Men i respekt. Och i vilja till att göra ett samhälle som är bra för alla. Inte bara för en del, inte bara för de som tycker som vi, inte ens bara för en majoritet. Utan för alla. Vägarna att nå dit må vi tycka olika om, men som jag ser det, bygger demokrati i grunden på det gemensamma målet om mänskligt samhälle för alla.

Alltså; medmänsklighet, respekt. Därför blir jag så bekymrad när jag ser hur sd får ökade opinionssiffror och erfar hur sverigedemokraternas sympatisörer resonerar och argumenterar. Oftast är de anomyma, när de kommenterar debattinlägg på internet. Någon enstaka försöker hålla en anständig ton, men oftast är det osammanhängande hopkok av fördomar och rädslor för det som är annorlunda. Rädslor som gör att man inte respekterar de som avviker ens en aning från hur man är själv.

Vad jag nu förstått har sd-sympatisörerna ett väl utvecklat nätverk, och de är snabba att kommentera bloggar med för dem olämpligt innehåll. Det är därför omöjligt att kommentera och bemöta ens en bråkdel av det som skrivs av dem.

Att orostider föder och göder extrema rörelser är möjligen riktigt, men som regel, har jag för mig, söker sig de flesta ändå till trygga, säkra partier. Eller har gjort. En orsak till att så inte sker idag kan möjligen bero på att de gamla partierna verkar ideologilösa, de strävar efter makt. OK, i valtider kan de klistra på sig de gamla ideologierna, men de sitter skevt och snett, om de sitter där alls.
Det kan vara en anledning till sd´s framgångar. Många sd-anhängare följer dock inte alls den officiella partilinjen utan vräker ur sig allehanda fördomar och motsägande påståenden om allt de inte gillar, dvs främst flyktingar och invandrare. Ett utmärkande drag är att man friskt blandar ihop dessa begrepp. En flykting flyr från något slags förtryck i sitt hemland. Oftast hamnar han i ett grannland. En invandrare söker sig till ett annat land för att hitta ett arbete, eller p g a att han/hon har en anknytning där - t ex en blivande make-make.

Ett annat argument bygger på att man ser alla som kollektiv. Man förutsätter, eller vill måla upp det så som att alla som kommer till Sverige är likadana, och dåliga. Men det finns både goda och dåliga individer i alla grupper, till och med bland svenskar. Alla är vi individer, och ska bedömas utifrån vad vi är. Inte utifrån en påklistrad etikett.

En tredje sak är att visst förekommer en ofta intensiv debatt om "invandringspolitiken", även bland de etablerade partierna, men sd upprepar ständigt att de är de enda som vågar prata om det. De frammanar att de är så oerhört modiga. Sanningen är en annan. Däremot tar sd-anhängare alltid upp endast upp sådant som kan ses som negativt och blåser under fördomar och främlingsrädsla.
Humanitet, respekt och medmänsklighet finns inte i begreppsvärlden när de propagerar (för som regel diskuterar de inte, de för bara ut sina åsikter). Man för fram ekonomiskt-egoistiska motiv för sin negativism. Eller som just nu, rädslan för islam.

En reflexion. Hur skulle världen se ut utan de ständiga folkvandringarna? Endast samer skulle ha bott i Sverige. Hur många stora folkomflyttningar har inte världen varit med om, allt sedan de första människorna föddes? Ja, faktiskt genom hela historien! Vad skulle Sverige ha varit utan finnar och valloner. Ryssland utan vikingarna. Etc.
Tänk till lite; och gå till tiden för 100-150 år sedan, svenskarna skulle inte fått utvandra till USA och Canada (= Sverige skulle varit överbefolkat och fattigt och USA utan den viktiga stimulans som svenskinvandringen var) etc etc.
Ett hopp in i framtiden. Med klimatförändringarna som kommer (och inte är ngt nytt, de är orsak till massor av folkomflyttningar) vart skall folk från översvämmade områden ta vägen? Ska de få drunkna?
Allt medan en krympande och åldrande folkspillra här uppe i norr ska sitta i ett lyxigt äldreboende. Utan någon vårdpersonal. Men med höga murar. Övervakade av FRA.

Alla folkomflyttningar har inte skett utan friktioner. Och resultaten har varit skiftande. De har skapat den värld vi idag känner.

Men är det inte rimligt att vi visar respekt och medmänsklighet? Det skulle göra tillvaron bättre för oss alla.
Och förhindra annars oundvikliga katastrofer.

6 kommentarer:

Utlandssvensk sa...

Tja Du, Lars Erick,

Du kanske skulle ta dig en funderare på att börja läsa seriös internationell press? Jag kan rekommendera t.ex The Economist och Financial Times.

Om du gör detta kommer du snart att upptäcka att i stort sett SAMTLIGA EU länder i dag redan för en asylpolitik som motsvarar den SD vill införa i Sverige.

Ett litet smakprov av yttervärlden:

"the Lower House of the German Parliament (Bundestag) agreed to the “asylum compromise” in 1993, which made applying for political asylum in Germany considerably more difficult. "

"In 2005, the Federal Ministry for Migration and Refugees (BAMF) took 48,102 decisions on asylum cases. The share of persons granted full asylum reached the historic low of 0.9%"

http://focus-migration.de/Germany.1509.0.html?&L=1

Tyskland är uppenbarligen inte en fungerande demokrati, får man förmoda......

Du drar enbart löjets skimmer över dig själv när du så uppenbart inte vet någonting om din omvärld och samtidig utalar dig nedsättande om folk som inte delar dina åsikter.

Lars-Erick Forsgren sa...

Du anonyme utlandssvensk. Vad är det du egentligen säger, utom att tala nedsättande om mig? Faktiskt tror jag mig känna till en del om omvärlden, och historien, utan att jag därför är permanent bosatt utomlands.
Du påstår "att i stort sett SAMTLIGA EU länder i dag redan för en asylpolitik som motsvarar den SD vill införa i Sverige."
Vad bevisar det? Hur har du mätt det? I stort sett samtliga, det bör innebära drygt 20 av EUs länder det. Och "motsvara", det är ett luddigt uttryck i detta sammanhang.

Och varför skulle det vara bättre för mänskligheten om 100% av EU-länderna förde sd-politik? Om 100% förde en kortsiktig egoistisk och isolationistisk politik med murar som utestänger flyktingar från krigsdrabbade länder o länder med stark förföljelse av oliktänkande.

Jag är i stort sett positiv till EU men anser faktiskt att just flyktingpolitiken är en skam och Akilleshäl. Samt att Sverige ligger alltför nära den farliga flyktingpolitik som finns i vissa av EUs länder.

Som världen ser ut är det livsfarligt med "ledare" som är så kortsiktiga och maktsugna att de spelar på främlingsrädlsa och kortsiktig snålhet i stället för att främja respekt och medmänsklighet.
Det är min åsikt.

Björn Felten sa...

Jadu, det är så otroligt typiskt att de där smygnassarna aldrig vågar stå för vad de säger, genom att uppge sina riktiga namn.

Naturligtvis har du alldeles rätt, Lars-Erick, utan invandringen skulle vårt samhälle ha enorma problem idag. Bortsett då ifrån att det hade varit ett kulturellt utarmat dito.

Vad de där smygnassarna inte fattar, är att de förmenta problemen med invandringen inte förorsakas av invandringen per se, utan av en huvudlös, och därför oerhört kostsam, behandling av invandrarna. Ofta en följd av att just en skock skränande rasister tillåtes överrösta den anständiga majoriteten -- i så gott som alla samhällen.

Utlandssvensk sa...

Hej igen,

Jag kom hit via länken som du la upp hos Ingerö. ( bra debatt där idag, "Migrationspolitiken - ett konkret vägval") Jag kommenterar ofta där och uppfattade din länk som en inbjudan att komma till din blogg.

Om du av något skäl inte vill ha anonyma kommentarer så säg bara till.

Vad bevisar att EU ländernas asyl politik motsvarar SDs? Om du tittar på siffrorna borde detta vara uppenbart. 2008 delade Sverige ut cirka 20% av samtliga uppehållstillstånd realterade till asyl inom EU, dvs, ett land på 9 mio tar emot 20% i en Union på 500 mio.

Jämför migrationsverkets rapport 2008 med detta från FN så ser du att det stämmer:
(http://www.unhcr.org/refworld/country,,USCRI,,GBR,,4a40d2a6c,0.html)

Om du går in och surfar på asylpolitik i EU kommer du lätt att kunna bekräfta att "i stort sett samtliga EU ländernars asyl politik motsvarar SDs"

Du får gärna tycka att detta är fel och stå för något annat. Men att det hotar demokration anser jag är helt utan grund.
T.ex vill jag hävda att Schweiz är VÄSENTLIG mer demokratiskt än Sverige i bemärkelsen att folkviljan får klart starkare utslag i politiken. Och i Schweiz är ett parti som ligger nära SD störst.

Björn Felten får gärna anse att jag är en "smygnasse". Men inse då vänligen att i så fall är en klar majoritet av Europas befolkning också det.

Lars-Erick Forsgren sa...

Utlandssvensk. Visst, jag välkomnar diskussion. Jag föredrar inlägg som inte är anonyma, även om jag brukar släppa igenom även anonyma inlägg, så länge de är någorlunda rumsrena och sakliga.

Mitt huvudtema var alltså inte huruvida sd´s politik blir bättre om EU-länder anammar dem. Du åberopar även Schweiz, vilket dock mig veterligt står utanför EU... Nej, mitt tema var vad som skapar ett demokratiskt tänkande. Dvs, i korthet, är det respekt och medmänsklighet och insikt om vad som kan skapa en katastrof för mänskligheten (med klimathot, krig och diktaturfasoner, sådant som skapar såväl flyktingskap som andra behov av folkomflyttningar). Eller är det en sd-politik, som värnar om att Sverige ska förbli en liten muromgärdad oas. Eller som jag skrev, ett land med en krympande och åldrande folkspillra här uppe i norr som sitter i ett lyxigt äldreboende. Utan någon vårdpersonal. Men med höga murar. Övervakade av FRA.

Gynnar detta en demokratisk utveckling av Sverige, av världen? Vad händer när våra murar inte håller? Kommer de som står utanför kunna känna någon respekt för en "demokrati" som stänger ute folk?
Jag befarar det värsta.
Dessutom tror jag inte på snacket om kostnaderna för att ta emot nya svenskar. Tvärtom, de berikar oss både rent ekonomiskt och kulturellt och utvecklar Sverige som nation.

Se gärna även Martins kommentar under bloggposten "Sverigedemokraterna oroar... valfebern stiger."
http://lars-ericksblogg.blogspot.com/2009/11/sverigedemokraterna-oroar-valfebern.html

Utlandssvensk sa...

Ok, jag gillar också att debattera.

Jag hade ett ganska bra samtal (tyckte jag) med en folkpartist i Kalmar. Finns i kommentarerna till inläggen nedan:

http://basseblogg.blogspot.com/2009/11/mer-om-gula-bandet-stod-vara-soldater.html

http://basseblogg.blogspot.com/2009/11/obligatorisk-lasning-for-alla.html

Jag tog upp Schweiz trots att det inte ingår i EU pga. det politiska systemet där står ut som det mest direktdemokratiska och stabila i Europa (tycker jag).

Du verkar ha dåliga erfarenheter av SD anhängare. Jag har inget med det partiet att göra men jag anser att de står för en normal europeisk asylpolitik vilket jag stöder.
Jag kan också tillägga att jag själv har väldigt dåliga erfarenheter av en del folk som våldsamt demoniserar (misslyckade idiot, rasist, lågutbildad pöbel, antidemokrat, osv, osv) personer som motsätter sig den svenska asylpolitiken.