06 november 2009

För vem är föräldraledigheten till?

Sossarna föreslår en till pappamånad i föräldraledigheten. Inom fp är det skilda meningar, där en grupp vill ha en 3-delad ledighet, fördelat med obligatorisk tredjedel för fader och moder och en tredjedel som de kan resonera om.
Jag har också sett ett betydligt radikalare förslag, att föräldrarna delar lika, 50-50.

Nu tror jag att det inte har så stor betydelse för barnet om den ene eller andre av föräldrarna är hemma med det lite mer än den andre. Så i denna diskussion har man "glömt" barnen. Ytterst få torde ju mena att det vore bra om endera föräldern ska ta ut hela ledigheten.

Alltså. Ur liberal synpunkt borde faktiskt föräldrarna få dela ledigheten efter vad de finner lämpligt. Ytterst få skulle välja "fel". Och vore det så förskräckligt i så fall?

Ur jämställdhetssynpunkt kanske en tudelning vore det bästa. En tredelning verkar mera vara ett slags kompromiss med liberala ideal, att ge lite valfrihet i alla fall...

Eftersom det inte är fråga om barnet bästa, utan om valfrihet contra jämställdhet, så vill jag tillföra ytterligare en aspekt. Om man kvoterar utan möjlighet till att föra över den ena förälderns dagar till den andre, då riskerar vissa att förlora dagar (= färre föräldradagar med barnet och/eller sämre ekonomi). Föräldrar har ibland extremt olika inkomst. Och det finns faktiskt fäder som inte kan få föräldrapeng i "normalnivå" då de är pensionärer (sjuk- el ålders). I de fallen är det givetvis fördelaktigt om de kan lämna sina dagar till modern. Fadern torde ju då vara hemma ändå och delta i barnets skötsel och fostran.

Inga kommentarer: