04 november 2009

Göm gärna flyktingar, men det borde inte behövas

Jag har länge hyst stark beundran för de personer med hjärtat på rätt ställe som ställer upp och gömmer flyktingar, som hotas av utvisning. Denna sunda och mänskliga attityd verkar i hög grad finnas hos äldre damer ("tanter") som annars inte är speciellt politiskt aktiva.

Flykting är den som flytt undan hot i sitt hemland. Att utvisa sådana som riskerar liv och lem vid ett återvändande är emot alla humanitära principer. Att det finns lagar som gör det möjligt (och vanligt!) att tolka detta så att de strider mot internationella konventioner (som t ex Barnkonventionen) som Sverige undertecknat är horribelt!

Det politiska klimatet har succesivt hårdnat under flera år nu, riksdag och regeringar har ansvaret för att de gett MIV-byråkrater och domstolar i uppdrag att t ex utvisa apatiska barn.

Jag är rädd att i många fall har denna hårdnande attityd emot flyktingar varit ett försök att blidka de personer som attraheras av sverigedemokraternas politik. Men att ge efter på det sättet gör bara ont värre, och visar också att det är alltför lätt för många att tumma på grundläggande mänskliga rättigheter när maktinnehavet kan råka i fara.

Jag menar att det enda riktiga och rätta vore att göra tvärtom. Att klart och tydligt och pedagogiskt deklarera att nu är det dags för en mera human attityd till flyktingar! Att det är inhumant att utvisa apatiska barn. Att flyktingar har rätt att leva. Att de inte ska behöva gömma sig. Att tala om att världen blir bättre genom att visa medmänsklighet rättfärdighet.

Det borde verkligen inte behövas att folk ska låta flyktingar gömma sig hos dem.

7 kommentarer:

Sgt Pepper sa...

Men Lars-Erick:

Vi KAN inte ta emot alla människor som vill hit. Det finns säker 50 miljoner människor som skulle kunna komma hit med samma flyktingskäl. Var går din gräns för hur många vi skall låta stanna, och vad gör vi med resterande del?

Lars-Erick Forsgren sa...

Detär inte fråga om alla som vill hit. De ska givetvis ha flyktingskäl - och vilja hit. Endast en rännil av dem vill till Sverige. Faktiskt! Varför spela upp skräckscenarios som inte stämmer?
F.ö. är Sverige ett glesbefolkat land där många får plats. Dagens politik är i mycket felaktig, och flyktingarna kan snabbt sysselsätta sig själva, försörja sig själva. Om de bara får.
De skulle bli en tillgång för Sverige. Ett stort fel idag är att de ses som en belastning när de faktiskt skulle kunna tillföra oss mycket.

Sgt Pepper sa...

Jorden runt finns säkert 50 miljoner som skulle kunna oberopa samma flyktingskäl. Många skulle säkert gärna komma till Sverige om de kunde.

Så om de skulle kunna detta, om vi fick ytterligare ett "Jugoslavien" eller Irak - var går din gräns - och vad gör vi med resten?

Vi kan säkert placera åtskilliga hundratusen i norrlands inland - men är det där de hamnar?
Skall du tvångsplacera människor med flyttförbud - utan möjlighet att försörja sig?

Lars-Erick Forsgren sa...

Du menar att 50 milj har flyktingskäl, och är rädd att de skulle komma till Sverige. Eller en stor del av dem.
OK, varför gör de inte det då? Underförstått anser du att Sverige redan idag är för generöst emot flyktingar.
INSE att alla inte vill hit. Inte ens de som har flyktingskäl. Idag sjunker ju till och med antalet asylsökande till Sverige. Samtidigt som det ökar dramatiskt till våra grannländer, som i flera fall har till och med hårdare regler än Sverige.

Men, de som har flyktingskäl, enl internationella konventioner (som Sverige idag inte följer) bör givetvis tas emot här, den lilla rännil som vill komma hit.
Jag tycker faktiskt det hör till mänsklig anständighet att ta emot folk i nöd.
Och överdriv inte riskerna att vi översvämmas. Jag tycker faktiskt inte det är realistiskt, men visar däremot på den obotfärdiges förhinder.

Men självfallet skall Sverige arbeta för att det inte uppstår flyktingbehov, genom demokratiarbete etc.

Sgt Pepper sa...

Nej jag menar inte att det skulle komma hit 50 miljoner flyktingar.
Men jag tror inte någon av alla bosnier och iraker trodde att de skulle hamna i Sverige innan krig bröt ut i deras hemländer. Det skulle räcka med oroligheter i vårt närområde för att skapa nya flyktingströmmar.

Men med ditt resonemang om att alla skulle få komma hit bara de kunde, skulle vi nog kanske inte tala om en rännil längre.

När vi talar om antal flyktingar måste vi ju även ställa det i relation till befintlig folkmängd.
Då talar vi inte heller om en rännil, när vi tagit emot långt fler Iraker t ex än USA och många andra länder tillsammans.

Problemet som jag ser det är att ingen VILL tala om kostnaderna, (utom möjligen SD), det är en ickefråga, någon man inte talar om.
Men vi ser symptomen varje dag.
Ingen vågar säga något av rädsla för att bli kallad rasist. Vi kommer att bli tvingade till att diskuterade även nackdelarna allvarligt och nyktert en dag.

Visst skulle invandringen kunna tillföra oss mycket - men är det så nu? Idag ÄR de en belastning på samhället - säg inte annat!

Var går din gräns för hur många vi skall låta stanna, och vad gör vi med resterande del?

Lars-Erick Forsgren sa...

SP. Jag vet inte om vi kommer så mycket längre i detta. Vi har helt olika grundinställning. Du över- skattar riskerna för en kraftig flyktingström hit om reglerna blev något mera humana. Du menar att jag underskattar dem.
Dessutom talar du om kostnader, när jag talar om humanitet.

Och du glider i resonemanget när du plötsligt talar om invandring i st f flyktingar.

Alla utredningar jag känner till visar dock inte att det blir en nettokostnad på sikt med invandring. Däremot möjligen initialt.

Det finns dock mycket mera att resonera kring i detta ämne, många trådar att dra i. Just nu har jag dock inte tid. Känner att det i bästa fall kräver en text på motsv 5-10 sidor, troligen åtskilligt mycket längre.

Dock, en notering här. Jag menar att du (förutom att tala bara om kostnader inte om intäkter, och en negativ bedöming av antal tänkbara flyktingar som vill komma hit) också ser frågan i ett för kort och inskränkt perspektiv, dvs ohistoriskt.
Men du kan ju utveckla dig på ev egen blogg så kan jag kommentera där. Om du inte kan vänta på att jag får tid att utveckla mig här på min blogg.

Sgt Pepper sa...

Lars-Erick:

Jag väntar gärna tills du får mer tid. Då kanske jag kan få svar på frågan jag ställt dig tre gånger nu.

En sista reflektion dock:

Jag anser att man inte kan tala om humanitet utan att också tala om realiteter.
För det är väl inget filosofisk resonemang vi för antar jag?