24 juli 2008

Skammens OS

Protesterna emot att hålla årets OS i Kina har varit beklämmande få och lama.
Varför?
Är alltför många sportintresserade helt likgiltiga för att med OS så legitimeras den diktatur och mördarregim som styr Kina?
Är affärsintressena så starka att alla demokratiska hänsyn får vika?

Jag vet inte, men vi får ju ständiga tecken på att diktaturens förtryck är konstant och högt i Kina. Kameraövervakning överallt och laddade stridsspetsar/robotar står färdiga att avfyras runt de olympiska arenorna. Fattiga människor tvingas bort från Peking för att inte störa utländska OS-turisters bild av Kina. Hundratusentals extra poliser ska bevaka ordningen i Peking under OS. Människor avrättas för bagatellbrott efter skenrättegångar. De mänskliga rättigheterna sitter lika illa till som alltid under kommunistdiktaturen.

Regimen tål inte ens kritik på internet. Nu straffas t ex Du Daobin för att ha spridit regimkritiska åsikter. Och de stora internetoperatörerna och mobilbolagen ställer upp på regimens kontroll av vad som sker i mobiler och internet.

De olympiska spelen 2008 i Peking är skammens OS.

Inga kommentarer: