31 juli 2008

IOK måste bli demokratiskt! Det duger inte att sticka huvudena i sanden.

Internationella olympiska kommittén sticker huvudet i sanden och påstår att idrott och politik inte hör ihop. Det är oerhört naivt.
Denna attityd från IOK (och många idrottare och idrottsledare) gör att det är fritt fram för skrupelfria politiker och odemokratiska länder att utnyttja Olympiska Spel och idrotten öht taget för sina politiska syften!

Det är fullständigt klart att OS praktiskt taget alltid används i politiska syften av det arrangerande landet. Det kanske inte är något större problem så länge det är frågan om demokratiska länder, där politiker kan avsättas i fria val.
Däremot så är det allvarligt när diktaturer av olika färg befäster sin ställning genom att utnyttja OS. Dessutom ser vi alltför ofta att mänskliga rättigheter råkar illa ut när OS anordnas.

Senaste exemplet är hur Kina kränker de mänskliga rättigheterna nu inför OS, som börjar om några dagar.
Kina bryter sina löften om större öppenhet för internationella nyhetsmedia under OS . Amnesty och andra människorättsorganisationer får sina internetsidor censurerade! Någon information om massakern på Himmelska fridens torg 1989 får inte finnas för internetanvändare i Kina. Etc.
Allt som andas kritik mot diktaturen i Kina försöker de stoppa.
Hur kunde IOK tro annat?

Det är dags för IOK att dra upp huvudet ur sanden och inse att idrott och politik hör ihop. Annars springer IOK bara diktaturens ärenden.

Och hädanefter bör det inte vara möjligt att anordna olympiska spel i diktaturstater.

Inga kommentarer: