24 juli 2008

Plasten är en miljöfara

Dagens (24 juli) huvudledare i DN handlar om den farliga plasten. De tar plastpåsarna som en ingång till att diskutera plastens farlighet i stort. Men också att avväga olika miljöstörande faktorer emot varandra. Mycket intressant.

"För plasten är ett genuint och alarmerande miljöhot. Varje år producerar världen enorma mängder plast. Bara en mindre del energiutvinns eller materialåtervinns globalt sett. En stor del hamnar i naturen, där plasten blir kvar för mycket lång tid. För på plasten fungerar inte normal biologisk nedbrytning."

Och min kommentar är: I Öjebyn utanför Piteå planeras en plastfabrik som skall tillverka 20.000 gastankar per år. I plast. Detta i ett område där det finns bostadsbebyggelse tätt intill, inkluderande flera familjer med småbarn. Och Öjebyn är ett samhälle, som till stora delar kan störas av de miljöstörande utsläpp som förefaller oundvikliga från en fabrik som tillverkar produkter i plast.
Och sedan har vi detta med att en gång ska plastbehållarna skrotas, men då fungerar inte normal biologisk nedbrytning.
Är detta vettigt?

Inga kommentarer: