26 januari 2011

Fel pris på elen ökar våra kostnader för koldioxidutsläpp som inte existerar

P g a den intensiva debatten, och vreden över, betr de oskäligt höga elpriserna har AB återpublicerat en snart årsgammal artikel, skriven av två kd-are, vari de beskrivet att par av orsakerna till det höga priset.

I och för sig var det inte ens då så sensationella fakta som framfördes. Men likafullt är det märkligt att regeringen inte agerat för att rätta till felaktigheterna. En orsak kan givetvis vara att högt el-pris ger staten enorma inkomster både direkt (som skatter) och indirekt (genom höga vinster för statliga Vattenfall).

I artikeln lyfts två orsaker fram, delvis sammanhängade. I min bloggpost häromdagen var det ett av de av mig tillagda förslagen till de som E24 publicerat, som hade samma innehåll. Dvs att idag prissätts elen i Sverige på den gemensamma nordiska elbörsen Nord Pool. Där används ett system för prissättning som kallas marginalprissättning. Detta innebär att den sist producerade och dyraste kilowattimmen avgör hur mycket all el kommer att kosta för konsumenten. Vi betalar alltså för dyr kol-el, trots att 98% av det vi köper är annan, billigare el.

Redan detta borde räcka för att vända upp och ned på Nord Pools (el-bolagens) prissättning. Men kd-arna pekar på ännu en icke avsedd (?) konsekvens av detta, nämligen att vi betalar koldioxidskatt (och kostnader för utsläppsrätter) för produktion som inte ger koldioxid. De påpekar att nästan all svensk el är klimatneutral och kraftbolagen har inte någon kostnad för utsläppsrätter när de producerar vår el. Detta är en konsekvens som inte belysts speciellt ofta i debatten.
Av vilken anledning???

Enligt konsultföretaget Econ Pöyrys beräkningar tjänar kraftbolagen 24 kronor för varje krona som de haft i omkostnader för utsläppsrätter.
Effekten har blivit att kraftbolagen kunnat plocka ut extravinster på cirka 20 miljarder kronor årligen. Om denna kostnad slås ut på alla svenskar blir det i genomsnitt 2 000 kronor per hushåll. För en vanlig familj i villa innebär det en merkostnad på nästan 3 000 kronor per år. Som jag uppfattar det är detta "endast" pga obefintliga kostnader för utsläppsrätter, som inte är motiverade.

Lägger man till det även det galna systemet med marginalprissättningen så torde summan bli avsevärt mycket högre. Försiktigt uttryckt.

2 kommentarer:

Daniel Rhodin sa...

Man kan ha många synpunkter på elpriset, beskattningen och oligopolet. Men att man har en marginalprissättning på elbörsen är ju inte alls konstigt, det är ju i själva verket ren fundamenta i en marknadsekonomi.

När det råder brist på kaffe så är det inte så att den som kommer "försent" till affären får köpa det sista paketet för dubbla priset - allt kaffe blir dyrare av rent marknadsekonomiska skäl. Så och för elen. Kritiserar man detta system så får man nog bereda sig på att svara hur man annars ska uppnå jämvikt.

Det är inte ekonomiskt lönsamt att bygga ett kraftverk som står avställt, men i standby 98% av årets timmar. Vem ska betala för detta verk, som kostar stora summor i underhåll och kapital? Spetslast i svenska elnätet utgörs av olja, gas och importerad kolkraftsel. Av nöden tvunget och i ett marknadsmässigt system kommer priserna alltid vara skyhöga vid spetslast.

Det finns ingen slutkund som betalar priserna på nord pool. De som har rörligt elpris brukar ha ett medelpris utslaget på en månad, och många kunder har ett bundet elpris.

Lars-Erick Forsgren sa...

Men så kul att vi anser olika här, Daniel.
Dock, inlägget här handlar i hög grad om att vi som konsumenter betalar för koldioxidutsläpp som inte existerar, pga prissättningens konstruktion (enl kd-skrivbenterna).
Betr priset i sig. Jag menar nog att du tänker fel där. Jag citerar fr föreg bloggpost.
"I andra branscher så tvingar konkurrensen fram låga priser (där det inte är monopol eller oligopol). En hel bransch kan inte sätta priser pga en marginalkostnad för en liten del av sin produktion, det ser konkurrenterna till. Och de måste effektivisera sin produktion... Eller ersättas av andra som är effektivare. Det är en fungerande marknadsekonomi. Varför skulle det vara omöjligt betr energibranschen? "

Alltså. Om en kaffeimportör måste köpa in ett parti motsv 2% av behover av kaffe till ett kraftigt högre pris än övrig import. Dpå finns ingen chans - i en fungerande marknadsekonomi med konkurrens - att han och alla andra kaffeförsäljare kan ta ut ett pris på ALLT kaffe i samma höjd som det lilla partiets pris!
Visst, marknadspriset kanske stiger en aning, men inte till det dubbla eller femdubbla. Det ser konkurrenterna till. För de vill sälja och kan sälja till ett lägre pris.

Men det förutsätter som sagt en fungerande marknadsekonomi. Vilket ju inte dagens elmarknad är. Den är ett slags mix av oligopol och 1800-tals skråväsen som förhindrade liberal ekonomi.