29 januari 2011

Rätt tänkt av Sveriges Radio! Mm.

Sveriges Radio ska stå på allmänhetens sida. Inte vara en maktens megafon. Nu har det väl inte alltid varit så, men detta är en ljusglimt i mörkret. I det mörker som makten vill lägga över oss medborgare. Andra ljusglimtar är också att genom internet så blir det allt svårare för diktatorer att hålla sig kvar vid makten. Information sprider sig.

När SR öppnar "radioleaks" borde det vara en tankeställare till alla mörkermän. SR inser uppenbarligen att i längden så är det bättre med fri information och fri journalistik.

Måtte all världens censurvänner och diktatorer inse detsamma. Visst, många tecken, inte minst i Sverige tyder på motsatsen. Runt om i världen så visar det sig att det går att förtrycka folk, men inte i längden! Frihet och demokrati är viktigare än bröd och skådespel.

Internets och bloggares inflytande var en viktig kanal för oppositionen i Tunisien, och till att diktatorn där störtades. Fria bloggare i Egypten har länge varit en nagel i ögat för Mubaraks regim där, men nu verkar tappen gått ur tunnan. Hur det går vet vi inte i skrivande stund. Men även om det blir ett bakslag, så kommer Egypten snart att skaka av sig diktaturen. Då står övriga diktaturstyrda arabstater snart i tur...

2 kommentarer:

Sebastian L sa...

Får jag fråga dig vad din definition av frihet är? För jag blir lite smått förvirrad när du försvarar föräldraledigheten, men sedan pratar om friheten.

Med vänliga hälsningar
Sebastian L

Lars-Erick Forsgren sa...

Sebastian. Nu skrev du väl kommentaren på fel ställe.

Frihet är att få välja fritt mellan de som ska representera oss i riksdagen. Att inte leva under en diktator, som inte går att avsätta. Att få säga vad man vill, att få kritisera det man anser vara fel, fri debatt etc. Självfallet anser jag att man ska få bestämma så mycket som möjligt i sin privata sfär. Men inte bryta lagen, och inte tvinga på andra sin vilja.
Betr föräldraledighet så anser jag att den ska ge valfrihet så att föräldrarna själva i hög grad ska bestämma hur den ska tas ut. Idag är den friheten begränsad.
Men - ingen tvingar en att ta ut föräldraledighet.

Att ersättningen vid föräldraledighet är gemensamt finansierad är en annan sak. Skatterna är inte (i princip) specialdestinerade. Vi betalar skatter och avgifter enl av riksdagens beslut, vilken också beslutar hur de ska fördelas mellan olika ändamål. Vi kan som enskilda personer inte bestämma detta.
Men vi kan avsätta politikerna.