11 mars 2011

Juholt, Bamse och snällism (uppdat.x2)

Dagens industri är penningens röst i dagspressen. Ok, de är många, men DI får ändå ses som den dagstidning som mest oförblommerat hyllar pengar som det viktigaste i livet.

Dagens stora rubrik i pappers-Di: "Vänster om marsch!". Med bild på den nya ledarduon i det sosseparti, som tidigare kallade sig "socialdemokratiska ARBETARpartiet (SAP)"; Håkan Juholt och Carin Jämtin. Man riktigt ser framför sig hur redaktion och rubriksättare ryser...

Är det en tillfällighet eller inte när DI Weekend samtidigt har snällhetens och omtankens frontfigur Bamse på förstasidan, och en lång och uppskattande artikel inne i tidningen?

När jag var barn fanns inte Bamse, men mina barn liksom dagens yngre föräldrar och deras barn har till stor del växt upp med Bamse, "den som är stark måste vara snäll". Att vara snäll har länge varit närmast ett skällsord, likställts med att vara lite dum, lite naivt efterbliven. Men det är en glidning av begreppet, som inte är riktig, vill jag mena. Nej, på min tid fanns inte Bamse, men vi gick självklart i söndagskola och fick lära oss om Jesus, om att vara snäll men inte menlös. Att driva ut månglarna ur templet, att ta strid för det goda, för medmänsklighet. När dagens folkparti tar avstånd från den social-liberala politik som förenade frihet med gemenskap och ansvar för sämre lottade, och kallar det nedlåtande för "snällism", då har de inte förstått vad "snäll" är.

Jag har förstått att fler än jag blev överraskade av valberedningens förslag till ny s-ledare. Han är föga känd utanför partiapparaten som mer än en stundtals lite bullrig men tråkig försvarspolitiker. Internt lär han anses stå till vänster inom s, och sägs vara en trivsam, folklig typ. Samtidigt anklagas han för maktspel och taktiserande för att sparka bort den som förnyare ansedda Mona Sahlin, och för att bereda marken för eget maktövertagande.

Vid presskonferensen och i det nu hastig påkomna behovet av lancering för en bredare allmänhet så vill han framstå som en snäll och gemytlig Bamse. Det känns aningen överdrivet. Någon Bamse lär han inte vara eller bli.

Visserligen vill gärna sossar och andra socialister gärna framställa omtanke och socialt ansvarstagande (snällhet i den positiva tolkningen) som en unik egenskap som hör ihop med att vara sosse eller socialist. Det är givetvis helt galet! Medmänsklighet har inte med socialism att göra. Socialism är planekonomi, centralstyrning och pampvälde. Om nu dagens sossar (och andra "socialister") vill ändra innebörden i sin inriktning så är det förstås utmärkt.

Jag skulle dessutom gärna se att dagens Alliansregering och däri ingående partier skulle förstå att "snällism" a la Bamse är bra. Och att det inte är socialism!

Självklart skrivs om Juholt överallt nu. Här länk till Expressen, med uttalande av Mona.
Uppdat. Kommentarerna flödar, även om jordskalvet och tsunamin i och kring Japan tar allt större plats. På Expressen skriver t ex Niklas Nordström (fd SSU-ledare) en intressant kommentar med temat: en kompromiss som bäddar för trubbel. En del har mer el mindre allvarliga kommentarer till en partiledare med mustasch... (det var faktiskt vanligt förr, fram till för sådär 50-60 år sedan).

Uppdat 2. En läsare har reagerat surt på min aningen kortfattade definition på termen "socialism". Det föranleder mig att göra denna kompletterande kommentar.
Visst innebär socialism planekonomi etc. Men jag erkänner att det är en förenkling, det innebär också kollektivism, förstatliganden ("gemensamt ägande") och en allmän regleringslusta, ett kollektivets förmynderi genom partieliten över den enskilda människan. Med mera. Och visst kan man säga att den är en sidogren på den liberala rörelsen, i vidare mening. Den liberalism vars tidiga motto var frihet, jämlikhet och broderskap. Obs, jag menar inte att dagens socialdemokrati är uttalat socialistiskt. Men där finns starka inslag hos en del av dess företrädare av "socialistisk smitta". Och en allmän attityd att "vänstersidan" skulle vara "snällare" pga sin ideolgiska grund.
Denna invändning om vad som är socialism missar dock poängen med hela mitt blogginlägg. Nämligen den att det INTE finns någon politisk ideologi som kan söka patent på att just den och ingen annan är den som står för det "snälla", för det goda och för socialt ansvarstagande. I vart fall de flesta "normala" ideologier vill det goda i en eller annan bemärkelse.
Däremot förespråkar de olika vägar och medel för att nå dit. Och om dessa vägar kan vi ha olika åsikter! Exempelvis om målet helgar medlen.

3 kommentarer:

Peter sa...

Att socialism skulle vara planekonomi ar en av de farligaste och mest ohistoriska missuppfattningar som tyvarr praglar dagens debatt. Planekonomi praglade de stora, centralistiska socialistiska systemen under 1900-talet, men socialismen ar betydligt aldre an sa.

Det ar svart att satta fingret pa vad socialism egentligen ar, kanske for att det i pa sa manga satt ar en del av den stora liberala rorelsen som praglet den moderna eran. Men man kommer nara om man pratar om kollektivism, jamlikhet, gemensamt agande och sa vidare.

Sedan kan man tala om marxism, men marxism ar bara en rorelse inom socialismen.

Sedan kan man tala om kommunism, men kommunismen ar bara en rorelse inom marxismen.

Det ar beklammande hur sallen applen skiljs fran paron i den politiska debatten. Och skall man prata om partiernas faktiska program i praktiken, vilket val ar det rimligaste, sa ar vi VALDIGT langt fran bade marxism, kommunism och planekonomi i den svenska politiska debatten. Jag vet inte var hogerns besatthet med kommunismen kommer fran. Har de missat att sovjet har fallit?

Lars-Erick Forsgren sa...

Visst innebär socialism planekonomi etc. Men jag erkänner att det är en förenkling, det innebär också kollektivism, förstatliganden ("gemensamt ägande") och allmän regleringslust, ett kollektivets förmynderi genom partieliten över den enskilda människan. Mm. Och visst kan man säga att den är en sidogren på den liberala rörelsen i vidare mening. Den liberalism vars tidiga motto var frihet, jämlikhet och broderskap.
Obs, jag menar inte att dagens socialdemokrati är uttalade socialism. Men där finns starka inslag hos en del av dess företrädare av "socialistisk smitta".

Denna din invändning Peter, missar dock poängen med hela mitt blogginlägg (om du än indirekt erkänner att jag har rätt genom din hänvisning till liberalismen).
Nämligen den att det INTE finns någon politisk ideologi som kan söka patent på att just den och ingen annan är den som står för det "snälla", för det goda och för socialt ansvarstagande.
I vart fall de flesta "normala" ideologier vill det goda i en eller annan bemärkelse.
Däremot förespråkar de olika vägar och medel för att nå dit. Och om dessa vägar kan vi ha olika åsikter!
Exempelvis även om målet helgar medlen.

Daniel sa...

Jag kan ju rekommendera att lyssna på debatten om skolan i P1 där Björklund var med.

Eget ansvar och individualisering var inget han var för.

Det finns många olika sorters planekonomier. Offentligt ägda planekonomier, eller privat ägda planekonomier. Det senare är t.ex. försvarsekonomin i USA, där staten bestämmer och privata bolag utför.
Till viss del kan man kalla svensk skola för privat planekonomi.