29 mars 2011

Liberala visioner - och andra - saknas i politiken

Vill snabbt ge tips om en läsvärd bloggtext hos Agneta Berliner. Texten ska också finnas i Frisinnad Tidskrifts senaste nummer. Agneta är fd riksdagsledamot för fp. En starkt engagerad socialliberal och FRA-motståndare. (Det var väl därför hon åkte ut ur riksdagen nu i senaste valet. Hon var för bra. )

Läs hennes artikel där hon efterlyser politiska visioner, spec för liberalismen.
Länk:
http://agnetaberliner.blogspot.com/2011/03/sverige-behover-en-liberal-vision.html

En sak vill jag gärna nämna. Agneta lyfter fram Bertil Ohlins sociala patos. Denne store fp-ledare var alltså inte "bara" en lysande liberal och ekonom i världsklass. Hans syn på politiken kan med rätta ses som socialliberal. Och det på ett sätt som idag skulle kännas mycket fräscht och modernt. Läs artikeln!

1 kommentar:

Agneta sa...

Lars-Erick; tack för vänligt omdöme. Kanske har jag sått några frön som kan växa till något vackert.
En annan av Bertil Ohlins kvaliteter, efter vad jag förstått av det jag läst och hört om honom, var att han var mycket intresserad av att höra andra (gärna unga) människors åsikter. Han var trogen sina ideal och mycket väl underbyggd i sina ståndpunkter - men ändå lyhörd för nya infallsvinklar och tankesätt. Om detta stämmer så är det en ödmjukhet som är värd att beundra.