29 mars 2011

Juholt, hans särbo, hans fallskärm och - FRA-lagen!

Självklart ska Håkan Juholt granskas. Noga. Han är ju partiledare för Sveriges näst största parti, och kan bli statsminister om olyckan är framme. Jag tycker också att det gäller ledande politiker från alla partier.
Det man kan önska är dock att granskning sker utifrån relevans. Utifrån eventuella försyndelsers tyngd - och utifrån politikernas officiella attityd betr det brott eller den förseelse som denne begått, liksom tidsavståndet och om ev straff för brottet är avtjänat eller inte.

Den som förespråkar hårda straff för en viss slags brott ska givetvis synas i sömmarna om han/hon själv (relativt nyligt) själv begått ett (el flera) sådant brott.

En viss grad av integritet bör dock även ledande politiker tillerkännas, så saker som tillhör privatlivet bör de få slippa tvätta offentligt om det inte har relevans för deras offentliga uppdrag. Så, om nu Håkan Juholts särbo bedragit sin arbetsgivare på pengar (ca 46 000 från Fritidsresor) men erkänt och avtjänat sitt straff (villkorligt) så är det en aning intressant, men bör inte drabba Håkan Juholt. Det är ju inte han som begått brottet, vilket t ex Mårten Schultz påtalat.

För Juholt - och för hur politiska ställningstaganden kan uppfattas - är då den fallskärm som Juholt fick när han sparkades som bitr partisekreterare och gick tillbaka till den "ynkliga" riksdagsmannalönen, värre. De dryga 25.000 kr/mån extra som han fick en tid av partiet är visserligen inte i näringslivsklass och hade sossepartiet så gott om pengar, så OK.
Det betänkliga, som jag ser det, är att denna attityd från de som sitter i samhällets topp, på makt och pengar, den ger en demoralisernade effekt på samhällsklimatet i stort. Alltfler anser sig ha rätt att kräva extra ersättningar, bara man befinner sig en bit upp i samhällsstegen. Och samtidigt så ökar politikerföraktet hos gemene man. Och i slutändan är det inflationsdrivande också, vilket är negativt för de som har det sämst.

Men det finns en aspekt till, som även Facebookaktiva Tindra-Annette Broström pekat på. Det är hur FRA-lagen är konstruerad. Hur vår överhet, dvs våra lagstiftande politiker, anser att FRA ska kolla upp oss vanliga medborgare. Hur FRA-lagen bygger sitt informationsinsamlande på sociogram, vilket leder till skyldig pga bekantskap (guilt by association)!

Det vill säga. Med stöd av FRA-lagen kan vi bestämt fastslå att Håkan Juholt är en skummis av högsta rang, eftersom han inte bara är bekant med utan till och med är särbo med en för bedrägeri dömd kvinna. Sådan är den praktiska konsekvensen av den FRA-lag som riksdagen beslutat om och som är gällande. Vilket även makthavare nu bör inse.

Kommer försvarspolitikern Håkan Juholt nu vilja riva upp FRA-lagen?

3 kommentarer:

Anonym sa...

Det är å andra sidan bättre att kvällstidningarna drar upp sån här skit redan nu, så det hinner bli klardebatterat och huvudsakligen akterseglat långt före nästa valrörelse, än att SD får bli de som kommer med det i slutet på augusti 2014 och även i denna fråga få framstå som de enda som vågar säga som det är.

Man kan liksom inte drömma bort att det numera finns andra än gammelmedia och Allianzen som kan spela ut ett sådant här kort vid (o)lämpligt tillfälle.

Lars-Erick Forsgren sa...

Jag har skrivit om att FRA-lagens införande har bäring på hur man ska betrakta frågan om Håkan Juholt och hans särbo.

FRA-lagen, som vi levt under i dryga året nu, den bygger ju spaningen, kollen av oss medborgare på sociogram, dvs det är inte vi som enskild person som är intressant. Vårt umgänge, våra vänner och våra vänners vänner och deras föreningstillhörighetet etc blir underlag för att bedlöma hur "farliga" vi är. Vår integritet är av intet värde.

Poängen är att i ett "normalt" sammanhang kan man anse att vad en hustru el särbo gjort inte ska tillmätas någon större betydelse betr en aktuell politikerns lämplighet. Undantag kan finnas vid grövre brott, om de t ex dolts och/eller där straff inte avtjänats.

Men vi lever inte i ett normalt Sverige längre. Vi har en FRA-lag som gör att Överheten/Makthavarna/Politikerna anser det rätt och riktigt att in i detalj kunna kolla var och en av oss vanliga medborgare. OCH vår vänkrets. Fel vänner (inkl partner givetvis) gör oss suspekta ur Maktens synpunkt. Därför ska inte heller makten komma undan motsvarande granskning. Det är rätt att den får smaka på sin egen medicin....

Då invänder någon att vi lägger ut en massa personliga uppgifter på Facebook, att Skatteverket har alla uppgifter om vår ekonomi etc.

OK, men vad vi lägger ut på Facebook det avgör vi själva. Det är det ingen myndighet som tvingar oss till. Skatteverket är lite värre, med dels gäller det "bara" vår ekonomi, dels så förutsätter jag (är jag naiv?) att Skatteverket inte gör sociogram för att kartlägga våra vänner och deras förehavanden för att avgöra om vi är "skyldiga" i något avseende.

Men det gör FRA. Därför bör FRA-lagen avskaffas.

När det är gjort kan inte bara vi utan även våra makthavare klaga på att vår integritet kränks när icke relevant information sprids.

OlofB sa...

Det positiva i sammanhanget är att, förhoppningsvis, flera medborgare reagerar på det här med guilt-by-association. Tänker till helt enkelt.