30 mars 2011

Tobinskatt? Nej, inte för Tobin.

Tobinskatt är till och från ett "populärt" förslag från de som vill göra de finansiella transaktionerna långsammare och mindre spekulativa. I vart fall förknippas tanken med att det är fult med att flytta pengar. Därför ska man lägga skatt på detta. Visst kan det ibland vara fult med en del spekulativa operationer. Men knappast alltid.

Olle Wästberg, fd en massa saker, bl a fd statssekreterare i finansdepartementet kom häromdagen med sitt månadsbrev. Ett litet avsnitt där handlar om hur upphovsmannen själv; James Tobin ser på detta. Jag citerar direkt.

Tobinskatt? Inte för Tobin

En viss uppståndelse har brutit ut sedan de svenska socialdemokraterna i Europaparlamentet röstade för en Tobinskatt och därmed bidrog till att EU-parlamentet gick på den linjen. Tobinskatt är en sorts moms på finansiella transaktioner. En inte alldeles dum idé som kanske skulle minska en del spekulation. Problemet är att den är helt utopisk; det är svårt att föreställa sig hur en sådan skatt skulle kunna genomföras och tillämpas. En gång planerade Jan Stenbeck att bryta börsmonopolet i Sverige genom att lägga en konkurrerande börs i en satellit. Själva idén bidrog till att få bort monopolet. Det tar bara millisekunder att flytta finansiella affärer någon annan stans, t ex därför att en transaktionsskatt införts.

Namnet Tobinskatt kommer från nobelpristagaren i ekonomi James Tobin som 1972 föreslog, som en del av ett nytt internationellt valutasystem, en transaktionsskatt.

Vi hade James Tobin hemma i New York ett antal gånger. Jag frågade honom vid ett tillfälle: Professor Tobin, Karl Marx said "I am not a marxist", Are you an adherent to the Tobin tax?

Hans svar var: Absolutely not.

Han tyckte att hans idéer hade blivit kidnappade och användes på ett helt onyanserat sätt.
---

Där ser man!

Inga kommentarer: