13 februari 2011

Va, måste el-bolagen se till att vi får el?

Nu ska det kollas upp om elbolagen skött sig under den senaste stormen som gjorde tiotusentals hem utan ström.

Självklart ska det kollas. En ny lag (för en gångs skull välkommen) säger att vi ska inte kunna råka ut för längre avbrott av el-leveranserna. Så självklart. Vi betalar ju som elkonsumenter grova pengar för elen. Både i nätavgifter och för varje kilowatt vi förbrukar.

Några förpliktelser måste dessa bolag ändå ha.
Och då menar jag inte emot sina bonusgalna direktörer utan emot oss elkonsumenter.

Inga kommentarer: