04 februari 2011

Övervakningssamhället Egypten, och...

I Egypten, ett land med ca 80 milj invånare, de flesta barn och ungdomar, är två miljoner (!) invånare regimens spioner. De övervakar och infiltrerar varje organisation, varje sammanhang och rapporterar alla avvikande åsikter uppåt. Dels så finns alltså en polis, som huvudsakligen ska övervaka invånarna, dels ett angivarsystem som gör att ingen känner sig säker. För angivarna är pengarna från regeringen givetvis en viktig inkomst, och det förklarar att det gått så lätt för Mubarak och hans närmaste att arrangera "motdemonstrationer" av en stenkastande mob för att bekämpa frihetsdemonstranterna.

Exemplet Egypten visar hur svårt det är att skaka av sig en regim, som vilar på massiv övervakning av medborgarna.

Men - vi är ju på god väg dit i Sverige också. Om än formellt Sverige är en demokrati. För den som inte tror att vi är övervakade vill jag rekommendera den artikel som journalistförbundets ordförande och tidningsutgivarnas VD skrivit och som jag återgav igår på min blogg. Vi fick igår en obehaglig påminnelse om hur journalister är bland de första som drabbas när demokratins fiender kommer igång.

De åtgärder som delvis införts och delvis är på gång i Sverige, de begränsar journalisternas möjligheter till granskning av makten, och sätter källskyddet ur spel. Det är helt oacceptabelt om Sverige vill fortsätta kalla sig en demokrati.

De dikatoriska politikerna, t ex i arabvärlden, inser internets betydelse för demokratin. Därför försöker de stänga eller begränsa det fria internet. Man undrar varför de demokratiskt valda politikerna i våra fina demokratier också i allt högre grad vill detsamma, varför de begränsar internets frihet?

Vi måste se upp så vi inte hamnar i en Egyptisk situation. Och vi måste ge egyptierna allt vårt moraliska stöd för deras kamp för frihet.

1 kommentar:

Andreas Holmberg sa...

Ja, tendenserna är oroande. Fria journalister har en grundläggande uppgift i en demokrati, likaväl som de folkvalda.

Leve Egyptens folk! Må det bli rättvisa och fria val detta år!