16 februari 2011

Rädda Rädda Barnen! (Uppdat.)

Läste just två tidningsartiklar på internet om oegentligheter inom Räddda Barnen. Fick samtidigt kallelse till det lokala årsmötet. Jag är alltså medlem, sedan tidigt 60-tal. När Röda Korsets ekonomiska skandaler med förskingrande ekonomichef och höga löner uppdagades och blev stora nyheter häromåret kände jag ändå en viss trygghet i att något sådant knappast kunde hända i RB, den ideella organisation som legat mig varmast om hjärtat i hela mitt vuxna liv.

Den ena artikeln (SvD, 15 febr) refererar en polisanmäld misstänkt förskingring i en lokalavdelning. Det är illa, illa nog. Men sådant kan förekomma, om personer hamnar på fel uppdrag. Med en fungerande revision så upptäcks det och organisationen i sig tappar inte allmänhetens förtroende.

Den andra, något äldre artikeln (i GP) är än allvarligare för Rädda Barnen. En f.d. organisationschef för Mellanösternkontoret avslöjar allvarliga brister i kontroll och verksamhet, miljoner har bara rullat iväg. P.g.a. dåliga rutiner, dålig kontroll, höga löner och mer el mindre självbeviljade förmåner för en del utlandsanställda, dubbla stora och lyxiga utlandskontor, försvunna pengar och havererade projekt. Samtidigt så centraliseras RB:s verksamhet alltmer och samordnas med internationella "Save the Children" med utslätad profil som följd.
Citat "Jemen är ett land längst ner på den arabiska halvön. När Elisabet Brunnberg Johnsson som nybliven chef för Rädda Barnens Mellanösternkontor anlände till huvudstaden Sana år 2002 fann hon en verksamhet som gett sig själv fria tyglar.
– Jag fick en chock. Man hade två kontor med jättemånga anställda. Man hade en massa Toyota landcruisers och laptops, alla hade mobiltelefoner hemma som de kunde göra som de ville med. Pengar betalades direkt ur ett kassaskåp. Det fanns sexuella trakasserier. Där fanns allt.
Brunnberg Johnsson hittade ett brev från en student, som hade kommit från Sverige och jobbat där en sommar och undrat varför man inte lade ner alltihop. Andra hade tio år tidigare påtalat korruptionen.
– Ingen hade vågat röra vid det här. Jag sa upp kontoren och flera av bilarna såldes. Jag har aldrig varit på ett så tyst personalmöte. Det blev mordhot, så klart
."
"Missförhållandena i Jemen bekräftas av Sten Arvidsson, chefsekonom för Rädda Barnens internationella program, som i en rapport beskrivit hur lättvindigt pengar hanterades och hur redovisningen missköttes: ”Sannolikt med avsikt att dölja höga administrativa kostnader, har kontorshyra, vissa lönekostnader m m bokförts på olika insatser, i motsats till instruktioner från kansliet.”

Frågan är varför sådant händer. En svar är bristande kontroll. En annan är nog att runt om i landet så arbetar tiotusentals människor helt idéellt, men organisationerna har blivit så stora, hanterar så mycket pengar att de "måste" ha många anställda. Anställda ska givetvis ha lön, gärna anständig lön. Men när de anställda blir för många, och får för höga löner, då händer något. Den behövliga professionaliseringen slår lätt fel, urartar. Idealiteten försvinner med höga löner och karriärer inom "biståndsbranschen". Det blir tjänstemännen som bestämmer, inte medlemmarna. Det blir mer och mer centralisering, ideal och inriktning urvattnas.

Denna utveckling har vi sett även i de politiska partierna. Medlemstalen sjunker, de får statsbidrag och anställer alltfler på de centrala kanslierna. Makten blir målet, inte det faktiska ideologiska innehållet.

För RB:s del har det inneburit att profilen slätats ut, inriktningen på barnens rättigheter har minskat. Det är lättare att bygga skolor för fattiga barn än att kritisera regimer för deras underlåtenhet att ta itu med strukturella brister. För mig, som varit en passiv medlem, fadder och bidragsgivare under senare år så har utvecklingen inte varit helt uppenbar. Även om en del inriktningar, höga löner och annat irriterat.

Skall Rädda Barnens rykte varaktigt räddas måste något radikalt ske. Givetvis rensas upp i de oegentligheter som skett. Skarpa ekonomiska rutiner införas. Trimma de administrtiva kostnaderna - och definiera dem bättre! Återgång till mera av ideellt arbete även centralt. Varför inte hitta några kvalificerade krafter till ledningen som är ekonomiskt oberoende (pensionärer t ex) och kan och vill arbeta utan löner/arvoden? Avstå från tveksamma bidragsgivare (som Postkodslotteriet med dess höga administrativa kostnader och löner). Och RB ska inte ge pengar till poliser och politiker. Förtroendet måste återupprättas. Då duger det inte att skjuta budbäraren, dvs kritisera dem som drar fram missförhållanden.

Om inte kommer RB:s medlemmar att ledsna och besvikna överge RB. Och barnen blir förlorare.
---
Uppdat. RB uppger att de diskuterat och vidtagit en del åtgärder. Samtidigt ser jag i en annan artikel i GP att SIDA även därefter haft kritiska synpunkter. För att verkligen komma tillrätta med problemen tror jag att man faktiskt måste se över (sänka) löner och arvoden till förmån för idealitet även på hög, central nivå. Det ska eller får inte innebära lägre kvalitet. Tvärtom, inte ens i Sverige bör det vara omöjligt att få ytterst kvalificerade människor - med lång livs- och arbetserfarenhet - att på äldre dar göra en ideell insats med ingen eller symbolisk ersättning. Det skulle ge en positiv signal till både medlemmar och bidragsgivare!

6 kommentarer:

Anonym sa...

Tyvärr Lars-Erick,
det har gått alldeles för långt. Rädda Barnen är redan förlorat.
Pengaflödet till den organisationen behöver stoppas omedelbart. Samla hellre pengarna i madrassen till det finns något trovärdigare alternativ.
Det tycker Kustus

OlofB sa...

Mm. Makt korrumperar, det låter sig upprepas. Skön analogi mellan RB och partierna.

Del tre i Rent-mjöl-serien nu publicerad. Kanske lite mera tendentiös än de två tidigare, men jag har mer på lager.

Lars-Erick Forsgren sa...

Anonym/Kustus. Jag tror inte att RB är förlorat, men det återstår ett stort arbete för att strama upp rutinerna och skaffa bättre medarbetare med gediget engagemang i barnens rätt i st f i ekonomiska fördelar.

Petra sa...

Lars-Erick, tack för att du är medlem i Rädda Barnen. Just nu pågår en internrevision av en av Rädda Barnens lokalföreningar. Den ska vara klar före sista februari. Om det under revisionen framkommer att pengar kan ha försvunnit kommer Rädda Barnen givetvis att göra en polisanmälan. En polisanmälan är också gjord av lokalföreningen – men frågor om den måste lokalföreningen själv svara på eftersom den är en egen juridisk enhet.
När det gäller den tidigare artikeln i GP så hoppas jag också att du läst svaret från vår ordförande: http://www.gp.se/kulturnoje/1.227289--skev-bild-av-radda-barnen-
Du hittar också mer information på vår hemsida:
http://www.rb.se/press/nyheter/Pages/radda-barnen-kommenterar-artiklar-i-GP.aspx

Kontakta gärna Rädda Barnens presstjänst om du har fler frågor: 08-698 90 90 eller press@rb.se

Lars-Erick Forsgren sa...

Petra. Jo, jag har läst.

Pop sa...

Jag har skrivit det förut och jag skriver det igen: jag ger inte en spänn till s.k. hjälporganisationer som har stora staber av avlönade tjänstemän eller betalar feta direktörslöner till styrelse och VD.

Petra, det är t.ex. direkt stötande att hålla sig med en presstjänst om man är en hjälporganisation. Varenda krona som läggs på pressmeddelanden kunde istället gått till behövande barn. Tror ni på RB att ni är ett företag? Nå du ska egentligen inte ha skit för att du är en nyttig idiot som gör ditt jobb...

Förr i tiden fanns nåt som hette ideellt arbete. Det brukade rent av anses lite fint att syssla med.