01 december 2008

Moderata dumheter

Något av det senaste jag såg av svensk politik, medan jag packade väskorna för en långre resa, var moderaternas fönyande propå om att sänka biståndet till världens fattigaste.

Nu när svensk BNP sjunker räcker 0,7% tycker de. Samtidigt som de under hela regeringsperioden sökt urholka biståndet genom att räkna in poster som inte hör dit.

I vanlig ordning säger de att biståndet måste effektiviseras. Vem säger emo det? U-landsbiståndet ligger - tyvärr - under moderaterna. Det är således deras ansvar.

Det som är svårt att förstå är att det skulle bli effetivare med mindre bistånd! Men det är väl samma logik som säger att folk blir friska av sämre sjukföräkring och att jobb skapas av sänkt A-kassa.

Framme på resmålet ser jag en oerhörd och vida spridd fattigdom. I ett land som ändå inte får bistånd, och inte är ansett som ett av de fattigaste.

Moderaternas budskap känns vådsamt cyniskt. Vore det inte så frekvent lancerat genom åren kan man frestas tro att det ingår i deras taktik att gå sverigedemokraternas väljare till mötes genom att överta dera politik.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Hur kan bistånd knutet till BMP överhuvudtaget vara en bra tanke. Målsättningen måste väl vara att uppnå ett visst resultat inte att göra av med en viss mängd pengar?

Dessutom är väl inte förslaget att det ska bli mindre pengar utan att 0,7% ska vara ett golv och ett resultat baserat behov ska få sätta taket. Vilket då borde innebära att den summa som betalas ut kan bli högre än 1%.

Johan Westerholm sa...

Ja, onekligen vittnar det om en annan människosyn.

En av mina favoritorganisationer är SAK, www.sak.se. Dom var framgångsrika under en rad år med satsningar på skola, vård och rent vatten för alla oavsett kön. I de regionerna dom fick fäste fanns en gryende känsla av frihet och det vi kallar demokratiliknande processer.

Känns som vi har mer gemensamt att dryfta....

Lars-Erick Forsgren sa...

Anonym. Ditt sack tror jag inte ett jota på.Alla vill nå resultat , men det gör inte det motiverat att skära ned.
Menade m ngt gott, kunde golvet ligga på 1%.
Men nu vill de undergräva golvet i st.
SKAMLIGT.

Johan. Ja min generation soc-liberaler såg nog biståndet till utveckling av fattiga länder som den absolut viktigaste frågan för ett liberalt parti , som fp var då.