10 december 2008

Medborgarrättsrörelsen pp - och vart går fp?

Ett stort grattis till piratpartiet, dels för den fantasiska medlemsökningen, dels för mediala framgångar.
Piratpartiet, sitt löjliga namn till trots, blir alltmer (=är) en folkrörelse. En modern folkrörelse, en rörelse för medborgarrätt för personlig integritet och för ett rättssäkert samhälle.
Inom bloggarvärlden har det länge varit känt och respekterat. Nu börjar partiet, genom sin kamp för viktiga demokratiska rättigheter även synas alltmer i traditionella media.

Att de gamla partierna misskött sina relationer till sina traditionella väljargrupper är givetvis en grund för piratpartiets framgångar! Det räcker att säga FRA-lagarna och IPRED (fildelningslagen, för att jaga och skrämma Svensson).

Nu är inte piratpartiet (pp) ett liberalt parti. Men det är ett få-frågeparti, som driver liberala frågor!

Det är gissningsvis en nackdel för partiet. De flesta väljare vill veta var partierna står i de flesta för väljaren viktiga frågor. Den bristen kommer gammelpartierna ständigt påminna tveksamma väljare om!
Det intressanta, och för de gamla partierna skrämmande, är att ett stort antal väljare kan komma att bortse från pp´s brist i detta - eftersom pp´s frågor är så viktiga att de väger tyngst! Och pp kan och vill kommunicera. Det har de gamla partierna glömt bort.

När kommer t ex fp, c och m inse vad som håller på att ske?

En gång i tiden skapades folkpartiet i reaktion mot den då rådande maktstrukturen. För att fånga upp och kanalisera de liberala kraven på medborgarrätt, på rösträtt. Partiets symbol är till och med blåklinten, som samtidigt är rösträttsrörelsens symbol.

Men fp, det räcker inte att leva på gamla meriter. Medan fp mixar och taktiserar för makt inom Alliansen har partiets själ gått förlorad. Ett annat parti har tagit hand om några av de klassiska liberala hjärtefrågorna, medborgarrätt, personlig integritet och rättssäkerhet.
Frågor som gravt misskötts av Alliansen och det tidigare liberala fp.

Nu duger det inte med att smutskasta det nya parti som tagit över liberala frågor av högsta aktualitet.
Nu måste folkpartiet välja väg. Antingen en återgång till en levande liberal politik. I praktiken - ord räcker inte.
Eller bli ett allt mindre och diffusare högerparti utan betydelse och utan själ. Ett parti med framtiden bakom sig.

12 kommentarer:

Anonym sa...

Väl talat! Inget skulle glädja mig mer än om ett traditionellt liberalt parti skulle ta sitt förnuft till fånga. (även om jag har allvarliga funderingar på att sätta dem i karantän i alla fall nästa val på grund av den senaste tidens felsteg)

Anders sa...

Som socialdemokrat sörjer jag folkpartiets sotdöd.
De två symbolpersoner som syns just nu är för det första Jan Björklund, och med min frihetliga läggning anser jag honom vara närmast fascistoid, och så clownen Bard på den andra kanten.
jag kan inte tänka mig två symboler, två personer som är mer till skada för ett parti.

Ett äkta frihetligt Folkparti behövs i den lagstiftande församlingen. Särskilt när mitt parti trampar åt fanders behöver de höra folkpartiet blåsa till strid med klara toner i sina trumpeter. Inte för att SAP lyder, men för att SAP ändå tvingas lyssna och börja jämka igen, för att inte spilla över sina egna frihetliga andar till fel parti!

Märkligast av allt. På många sätt stjäl nu, namnet till trots, Piratpartiet dessa röster.

Oj, nu inspierade du mig nästan till en text som kanske ska bli en postning på min blogg! Vi får se.

Anonym sa...

Folkpartiet är väl inte liberalt mer än i teorin och i partiprogram. Det är som att kalla centern för böndernas parti.
Ingen som är liberal kan samtidigt stå och kräva ordning och reda, mer vapen och armé samt mer övervakning av folket...

Man hittar ju mer liberala idéer i pp och hos vänstern än vad man hittar hos fp.
Daniel

Anonym sa...

Helt rätt Lars-Erick:

Men tror knappast att (fp), kommer att bryta med Alliansen. Vilket de borde göra, för att återfå förtroendet. Det är något vilket måste komma innifrån och djupt ner i lagren. Det är så djupt ner och långt in, att toppen inte hör. Eller inte vill höra, av rent partitaktiska och strategiska själ.

Anonym sa...

Jag instämmer helt och fullt!
Tack Tor för karantänbeppet. Jag är helt säker på att jag kommer ha användning för det!

Anonym sa...

Hmm. "Begreppet" ska det vara. Inte "beppet".

Lars-Erick Forsgren sa...

Tor. Hoppet vill man j h, men det ser inte bra ut.

Anders. Både s och fp (och demokratin) mår bättre av att de är ideologiskt starka och medvetna partier. Så nog behövs uppryckning.

Lars-Erick Forsgren sa...

Jens O. Ja, tyvärr har du väl rätt.

Anonym. Fp var DET LIBERALA PARTIET. Så länge jag var med och aktiv. Det var många decennier. Men så började förfallet, tyvärr.

Andra partier ha sagt sig vara liberala oxå på senare år. Men det var ju bara prat.

Liberalismen är idag hemlös. Även om pp driver några liberala idéer så gör det inte partiet liberalt. Då måste de vara konsekventa och jobba fram et helt program.

Jay sa...

Tyvärr så har nog folkpartiet fallit för långt på fascismens väg.

Beklagar.

Och jag som är liberal. *suck* Det är en skam att det enda partiet som har liberalismen i sitt program är så fascistiskt.

Men, men... sån är väl utvecklingen.

Lars-Erick Forsgren sa...

Globetrotter. Fascism ar inte ratta ordet for fp. Att de helt avlagsnat sig fran den klassiska liberalismen ar illa nog.
Mycket illa.

Och partipiskan ljuder i riksdagen, och ledamoterna hukar.

Integritetsbalk behovs. Men med nuvarande riksdag kommer den inte att vara ngn garanti...

Anonym sa...

@Lars-Erick Forsgren sa...

"Nu är inte piratpartiet (pp) ett liberalt parti."

Man skall dömas efter sina handlingar, inte ord. Vackra och fagra ord, ordbajseri, vet vi nu, betyder ingenting.

Piratpartiet är i högsta grad ett liberalt parti. Frågan om våra yttrandefriheter är grundläggande för demokratin. Allt annat i samhället är beroende av att vi medborgare skall kommunicera/utbyta information utan risk för repressalier.

Internet med dess enorma kunskapsdelande möjligheter, är mänsklighetens största innovation, sedan boktryckarkonsten och då vi begåvades med talförmågan. Under de senaste 15 åren har jag lärt oerhört mycket, som jag annars inte skulle ha gjort utan Internet.

Nu står striden huruvida vi skall nyttja detta nya kommunikationsverktyg för att klara de utmaningar mänskligheten står inför.

En smältdegel av tankar forsar blixtsnabbt kors och tvärs över planeten. När så sker,som nu, så brukar det spira upp nya tankar, och innovationer som förändrar världen till det bättre.

Vi befinner oss nu i en brytpunkt i mänsklighetens historia. Klarar vi av denna utmaning så kommer vi att överleva dinosaurerna. :-)

Gällande Folkpartiets framtid så har ledningen redan valt väg åt er. Ni grässrötter finner er i det, och då blir det så.

Min bakgrund är att jag tidigare varit engagerad i FPU och därefter i FP. I början på 90-talet kom jag efter diskussioner med några personer som numera sitter nära FP:s ledning, till insikten att ordet "liberal" var bara ett fint ord, som inte betydde något.

Det fanns dock hopp om bättring.
Men de goda krafterna har blivit nedtrampade av "ridstövlarna".

För något år sedan, när diskusssionen om FRA började så råkade jag få ett "CC"-mail av misstag till en fp-riksdagsledamot, som blev bannad för sitt, i mitt tycke, goda handlande. Efter detta har hon varit tyst.

Sista gången jag såg henne var den 16:e juni då hon som pliktskyldigast talade för FRA-lagen. Jag blev ledsen och bedrövad när jag såg det.

Lars-Erick Forsgren sa...

Dennis. Du rycker ut några ord ur mitt närmast panegyriska lovtal över pp. (Som sedan går över i skarpa frågor om fps framtid.)

Jag skrev alltså att pp inte är ett liberalt parti, men att det är ett få-frågeparti, som driver liberala frågor.

Jag har gett p-partiet många chanser att förklara var det står ideologiskt. Men pp's företrädare glider undan frågan, pekar på sina frågor. Ibland säger de att det är liberala frågor, ibland att de är tecken på ngt slags ny ideologi. (Som då märkligt nog inte omfattar fler frågor.)


Fp var en ggn, länge, DET LIBERALA partiet. I ord OCH handling. Men som du oxå noterar är det idag mest prat, om ens det.

F.ö. håller jag med dig i mycket som du skriver om dagens fp.
Som jag icke tillhör, vilket torde ha framgått mängder av ggr av mina texter.
Däremot är jag liberal, av det slag som kallas (kallades) social-liberaler (se min text i vänsterkolumnen om detta). Även detta ord missbrukas idag , åt olika håll.

Jag kan inte hjälpa att jag tycker det vore naturligt om fp återtog liberalismen. Men jag har inga större förhoppningar att så skall ske.
Som du skriver har ledningen valt väg, inte åt mig, men åt partiet.
Jag har min väg, min ideologi, oavsett vart partiet går.

... och partiledningar kommer och går.

Ideologi, framtidssyn är viktigare för mig än partier, vare sig de heter folkpartiet, piratpartiet eller något annat.