03 september 2015

Tänk om det vore ditt barn!


Ni har kanske sett bilden. En liten pojke som bara blev tre år. Den syriske flyktingpojkens korta liv var fullt av krig och död och skräck - och han drunknade i ett försök att nå tryggheten. Han  har blivit en symbol för flyktingkatastrofen i Syrien.
Det är en plågsam bild att se.

Pojkens namn är Aylan Kurdi, han och hans familj flydde från Kobane, i inbördeskrigets Syrien. Han var en individ, med samma människovärde som alla andra. 
Men Aylan kom inte längre än till stranden till den turkiska semesterorten Bodrum. Drunknad. 

Flyktingar flyr från krig och elände. Orsakerna är att diktatur och förtryck leder till krig mellan länder och inom länder. Många, de flesta flyr inom sina länder, flyr undan strider och förgörelse. Men också om de kan till ett grannland, som redan är överfullt av flyktingar. Till länder som inte orkar att ta hand om alla flyktingar, trots alla ekonomiska och administrativa bidrag de får t ex genom FN eller direkt från olika länder. För att överleva söker därför många sig till mindre belastade länder, t ex inom EU. Men alltför många överlever inte, drunknar i människosmugglarnas dåliga båtar eller dör i lastbilars trånga utrymmen utan luft. Och de som överlever hamnar på platser där de inte kan tas omhand. De stoppas vid EU:s gränser, t ex Ungerns. De som tar sig igenom taggtråden - och inte grips av gränspolisen, de får inte resa vidare ut ur Ungern. Trots att de köpt tågbiljetter (för sina sista slantar).  Det är ju makabert, bisarrt. 


Visst, att stoppa krigen är den bästa hjälpen. T ex genom att avskaffa diktatur och nationalism. Men idag ÄR det krig, folk flyr. Måste fly. Det är ett faktum vi inte kan, inte får blunda för. Det hjälper inte att säga stoppa invandringen, inte ens om man menar "bara"flyktingarna för det är ju de som verkligen behöver en fristad. Helst där de kan känna trygghet och kunna skapa sig en hyfsad tillvaro. 


Är det mänskligt att låta folk dö på det sätt som nu sker? Tänk om du vore flyktingen, om det är ditt eller dina barn som drabbas och drunknar på vägen till friheten.

Var glad att du bor i Sverige, och förhoppningsvis inte behöver drabbas direkt på samma sätt. Men inga barn ska behöva drabbas, inte heller de som flyr från krig.  Visar vi inte medmänsklighet så är vi inte värda att själva bli mänskligt bemötta. Vi kan inte leva som om inte omvärlden existerar. 


4 kommentarer:

farmorgun sa...

Tack! En lisa att läsa Ditt blogginlägg - bilden av treårige Aylan bränner sig fast. Vad fan har vi FN till? Dum fråga kanske, men det är en del av den bearbetningsprocess, som jag är inne i. Idag verkar krig vara viktigare än fred. Men, krutet ska måhända mera läggas på mer konstruktiva insatser till stöd för flyktingarna så att Aylan och andra barns förspillda liv inte ska ha varit totalt bortkastade.

Lars-Erick Forsgren sa...

Gun. Det är en jobbig tid vi lever i. Det finns mycken ondska, men det har nog alltid funnit. Makt för maktens skull är ju en väsentlig del av ondskan. Vilket ju i förlängningen leder till krig.
Och det skrämmer mig.
Läser just nu en artikel i "Tänk" (en alumnitidning från Umeå universitet) där Lena Berggren intervjuas. Hon är historiker och forskare i fascism och antisemitism. Hon säger att man måste försöka förstå de onda krafterna (som i fascism etc) för att kunna bekämpa dem. Det ligger nog mycket i det, men jag erkänner att det är svårt.
Kanske återkommer till detta i en lite längre bloggtext.

Tror att Tänk inte finns att läsa på nätet, tyvärr.

Anonym sa...

3 årige Aylans far härstammade från Damaskus i Syrien. När inbördeskriget bröt ut blev de internflyktingar och hamnade så småningom i Kobane, nära den turkiska gränsen. När staden angreps av IS flydde familjen till Turkiet och fick en fristad i Istanbul. Efter att kurdiska styrkor besegrat IS vid Kobane återvände mamman och barnen till Syrien medan fadern stannade kvar i Turkiet.

När IS återigen angrep Kobane återförenades familjen i Turkiet. Efter att ha bott på olika platser i Istanbul sökte de sig till ett flyktingläger. Fadern trivdes dock inte i Turkiet och ville lämna landet. För Skynews berättar faderns syster, som är bosatt i Kanada, att det fanns planer på att ta familjen till Kanada. Enligt kanadensiska myndigheter gjordes dock aldrig någon sådan ansökan. Enligt systern berodde det bland annat på att familjen hade svårigheter att få flyktingdokument från FN och utresedokument från de turkiska myndigheterna.

Fadern hade problem med sina tänder och ansåg sig behöva tandimplantat. Faderns syster i Kanada hade samlat in pengar för detta ändamål. På grund av svårigheter med att föra över en så stor summa pengar, som skulle behövas för tandimplantaten, till Turkiet, så bestämde fadern, faderns syster och faderns pappa att familjen istället skulle ta sig till Europa för att försöka höja sin levnadsstandard och fixa faderns tänder.

Faderns syster ordnade fram pengar som användes för att betala människosmugglare. Det familjen fick i gengäld var en plats på en överbelamrad båt i dåligt skick. Ingen, inklusive barnen, fick flytvästar av människosmugglarna. Båten gav sig av mitt i natten i dåligt väder. På grund av de höga vågorna drabbades båtens kapten av panik och hoppade överbord efter att ha lämnat över rodret till fadern. Båten kapsjesade kort därefter och fadern försökte, men lyckades inte rädda någon i sin familj. Nu planerar fadern att återvända till Syrien för att begrava familjen där.

Ovanstående redogörelse är endast ett referat från medier såsom BBC, Skynews, Canadian press mfl. Om det stämmer så avviker den dock delvis ifrån den dramaturgi som förmedlades av svenska medier under gårdagen och skulle kunna anses öppna fler ingångar och perspektiv, än vad många svenska opinionsbildare och makthavare gav uttryck för under gårdagen, till de diskussioner av mer politisk karaktär, som lär följa i efterdyningarna av denna fruktansvärda tragedi.

Lars-Erick Forsgren sa...

Anonym. Jag skulle gärna se att du inte skrev anonymt.
Nå, Den bild du förmedlar (från icke-svenska media) är givetvis intressant, och ger en bredare bild av familjens överväganden före tragedin, där både Aylan och flera andra i familjen dog.
Men i det väsentliga tycker jag inte att den därför förändrar något. Men en intressant komplettering är förstås att familjen gärna ville tillbaka till Syrien, och ogärna ville vara någon längre tid i ett annat land, vilket det än skulle vara. MEN att inbördeskriget och då främst IS gjorde att de såg sig tvungna att fly. Striderna i Syrien gjorde det för svårt att leva ett normalt liv där, även om kurdernas framgångar gjort att IS (temporärt och lokalt) pressats tillbaka.
Men din bild förstärker och bekräftar att det är dyrt och oerhört riskabelt att tvingas anlita människosmugglare. Att IS (och Assad!) måste stoppas för att få slut på inbördeskriget för att skapa ett demokratiskt styre som möjliggör ett normalt liv. Där man t ex inte behöver, med hjälp av släktingar i andra länder, resa utomlands för att fixa tänderna.
Och och min slutsats av detta blir också att det måste bli möjligt att resa på legal väg, med giltiga resehandlingar - och att transportöransvaret mildras (för vanliga, legala transportörer typ flygbolag etc).