03 september 2015

Bravo SD, men ni "glömde" några saker Uppdatering

Hör i SR att SD föreslår att några hundra miljoner ska anslås till att rädda nedläggningshotade skolor i glesbygden. För att landsbygden ska leva. Skolor behöver elever, och ska folk bo på mindre orter sp krävs det ju en skola.

Så är det. Men än bättre skulle det vara om det faktiskt fanns ett elevunderlag. Vilket det blir om familjer flyttar in så att den nedgående trenden bryts. Och då finns det en snabbt fixad åtgärd. Ta emot flyktingar också till glesbygden! Där finns ju som regel också tomma bostäder. Det som behövs är förstås att det också finns eller skapas jobb i byn, så de stannar kvar. För de vill ju jobba, och då lever ju byn upp. Det blir fler barn i skolan, fler kunder till affären, kanske till och med blir underlag till fler verksamheter i byn.
Ert förslag borde därför ha tryckt på just hur elevunderlaget ökar om det kommer flyktingar till landsbygden, och inkluderat en stimulans till fler jobb i byn eller dess närhet också. Kanske som hantverkare, anställda och egna företagare, ja med större befolkning behövs ju mera service också, både offentlig och privat. Uppmana och stimulera kommunerna att öka sysselsättningen.

Flyktingar och fler jobb, det kan få landsbygden att blomstra, och skolorna att överleva! Det ni, tänk på det SD!

Och på köpet räddar ni några medmänniskor undan krigets fasor. Det kan ni väl inte ha något emot - eller?
---
Tillägg:
Men aldrig får man vara glad.
OK, nu trodde jag aldrig på SD:s goda vilja ens betr glesbygdsskolorna. Men nog är det märkligt (eller inte) att SD samtidigt som de vill "ge" några hundra miljoner till dessa skolor så drar de in en massa miljarder i statsbidrag till kommunerna.
Inte bara rent generellt till skolorna utan i så hög grad att det blir ett dråpslag emot den del av välfärden som kommunerna står för.
Femtiotre (53) miljarder! Och det utan att det märkts i medias rapportering om SD:s budgetförslag.
Läs denna länk, i vilken en kommunpolitiker observerat detta.
Hon skriver bl a "den här besparingen handlar inte om de särskilda statsbidragen kommuner får för flyktingmottagandet, det här är en besparing utöver det. Jag tycker att det börjar bli dags för Sverigedemokraterna att svara på hur de har tänkt sig att förbättra välfärden med 53 miljarder kronor mindre att bedriva välfärd för. Välfärden är för viktig för att styras av diffusa statliga sparbeting och glädjekalkyler."
Det svar som förmärkts ger inget besked, en hel det prat, men förstås hänvisas till mindre pengar till flyktingmottagande. Men det räcker ju inte.
 ....
Tänk om SD:s sympatisörer visste detta. De tror ju att SD vill stärka äldreomsorgen, tja allt.
Inga kommentarer: