15 september 2015

Öppna eller stängda gränser eller gränskontroller

Tyskland beslöt igår att införa gränskontroll vid gränsen till Österrike. Och Ungers stängde sin gräns mot Serbien, dvs EU:s yttre gräns.

Ungerns beslut var helt väntat. De vill helt enkelt stoppa alla flyktingar som vill komma in, även de som inte vill stanna (och de är nog inte många) utan vill vidare till Tyskland via Österrike. Eller än mera norrut.

Nu tycker jag mig märkt att en del människor blandar ihop begreppen. Att införa (tillfälligt eller inte) en gränskontroll är inte detsamma som att stänga gränsen.

Att stänga gränsen, som Ungern nu gjort, det ser jag som helt förkastligt och inhumant. Och historielöst. Hur många flyktingar från Ungern har t ex inte Sverige tagit emot, under den tid som kommunisterna styrde där?

Varför då införa gränskontroller som Tyskland nu gör?
Är det för att stoppa flyktingarna? Nej, det tror jag inte. Men det finns minst två-tre andra skäl, som jag ser det.
Flyktingfloden har blivit så omfattande att den rent praktiskt blivit för svår att hantera för Tyskland, trots god vilja och stora ansträngningar, speciellt som de flesta vill komma till Tyskland, beroende på att många andra EU-länder inte alls vill eller tänker ta emot flyktingar.

1) Därför vill Tyskland få en chans att få en viss ordning och reda vid sin gräns, kolla vilka som kommer, om de är flyktingar i egentlig mening, om de vill stanna eller resa vidare, få en aning andrum för att ordna för flyktingarna under värdiga former. Med mat, logi och vidaretransport och vidare handläggning.

2) Det är nog ingen tvekan om att det finns stor risk att terrorister (från IS el annat håll) blandar sig bland flyktingarna. Det vill väl varken Tyskland eller andra se.  Hur mycket man än vill hjälpa flyktingarna.

Sedan ska vi komma ihåg att den fria rörligheten inom EU gäller just inom EU, för EU-innevånare. Men om folk lyckas ta sig in genom den yttre muren (och man må tycka vad man vill om den) så är det rimligt att de någon gång kollas upp vilka de är. Som sagt under lugna och värdiga former.

3) Dessutom ska nog Tysklands beslut också ses som en påtryckning på de negativa länderna. Tyskland (och Sverige) kan inte ta emot denna mängd människor under kort tid. I vart fall inte på ett humanitärt och ordnat sätt. De negativa länderna måste ta ett visst ansvar också, ta emot en del flyktingar. Eller fler än de ynka siffror de hittills, som GB, lovat.  EU:s alla länder måste inse att de ingår i en union som ska präglas av humanism och tolerans, ta emot de som flyr från krig.Inga kommentarer: