07 september 2015

Svar på en alltför vanlig kritik emot att Sverige ska hjälpa flyktingar

Såg ett typiskt uttalande från en av dessa som kritiserar och ifrågasätter att Sverige ska hjälpa de som flyr från krig och riskerar sina liv på vägen. i grunden är det en variant av den vanliga SD-propagandan.

Rubriken var: Varje minut dör 20 barn. Första frågan/påståendet är när ska det sluta? Och det målas upp en bild på 20-30-40 milj el fler och påståendet, att det aldrig tar slut.  Sen frågades det vem som har råd, tid och ork att resa och köpa biljetter för dyra priser av organiserad brottslighet? Och påstås att vi öser miljarder över dessa flyktingar. Sedan påstås det att de som vill hjälpa flyktingar fullständigt skiter i de som verkligen behöver hjälp, dvs barn som dör av svält. Och insinueras att det vore bättre om man tog hit de svältande barnen till Sverige för att bo i våra hus och gå i våra skolor etc. Således en sammanblandning i hög grad av vad som är flykt (och flyktskäl = krig/inbördeskrig) och vad som är fattigdom etc i fattiga länder.  Plus en insinuation om att humanitär hjälp till flyktingar skulle stå i motsats till hjälp till utvecklingsländer, de som förr kallades u-länder.

För det första. Flykt undan krig får vi självfallet stopp på när det blir slut på krig. Det tar tid, men om vi får till stånd demokrati går det lättare.

För det andra. "Råd, tid och ork att köpa biljetter". De har ju inget annat val. Alla som flyr är inte fattiga (de flyr från elände och krig, inte till "rikedom"), och de får ofta sälja allt de har och ta lån och/eller i förekommande fall hjälp av någon släkting som arbetar i annat land - som inte behöver vara flykting.
Att de måste ta sig hit via vidriga människosmugglare beror ju på att det inte finns "lagliga" vägar. Att skapa lagliga vägar skulle spara många människoliv. Och pengar. Och få flyktingarna att komma i jobb snabbare och betala skatt i sina nya hemländer.

För det tredje. Vem av de som vill hjälpa flyktingar från krig skiter i att barn dör av svält, vilket får ses som "ekonomiska skäl"? Jag vill nog påstå att det vanliga är att de flesta (utom SD-are möjligen) verkligen vill hjälpa och hjälper på olika sätt med det slaget av nöd på plats. Direkt och helt frivilligt men också indirekt genom t ex SIDA eller andra hjälporgan för bistånd där det behövs. Vilket ju är mera humant än att ta dem hit, eftersom de inte är tvungna att fly p g a krig el inbördeskrig. Slutligen. Världen består inte av ett (fåtal) rika och välbeställda länder som Sverige och resten en oerhörd mängd väldigt fattiga och outvecklade länder. En stor del av världen är inte utfattig, den är på väg. Allt färre barn föds, jfrt med tidigare. Folk får utbildning. Har det ganska hyfsat. Om än inte lika bra ekonomiskt som t ex i Sverige. Många svenskar har en felaktig världsbild. Hans Rosling kan berätta. Kolla upp hans fakta om hur det ser ut i världen. Det är inte världens fattigdom vi ska vara rädda för - om än vi ska hjälpa de tattigaste länderna att komma igång. Det är krig och inbördeskrig som alsttrar flyktingar.

Och det är en sak att fly från krig. En annan att leva i mer el mindre fattigdom i sitt hemland. De flesta lever i länder "mittimellan". Och inbördeskrig/krig kan förekomma var som helst där det råder ofrihet och diktatoriskt förtryck.


Inga kommentarer: