07 oktober 2006

Var hitta eftervalsdebatt om fps framtid.

Visst sägs o skrivs en del om fp efter valet i radio och i dagstidningar, men av olika skäl så blir det ganska slumpmässigt vad som kommer fram. Kanske är debatten ändå större än man kan tro. Det är inte bara jag som skriver...
Det finns ju t ex en socialliberal debattsite www.socialliberal.nu med några länkar.
Veckotidningen NU har en del debatt.
Och så har det, med viss fördröjning, kommit igång flera intressanta debatter på det "interna" nätverket www.liberalerna.net
Jag skulle önska att fler tog del av dessa debatter, och att fler deltar också! Fps framtid är faktiskt viktig. Ska fp åter bli ett parti som styrs av klara socialliberala värderingar eller inte? Om ej, vart tar socialliberalismen vägen?
Var finns socialliberalismen nu?
Etcetera.

Inga kommentarer: