21 oktober 2006

Fps framtid, socialliberalism eller social liberalism etc

Har lite svårt hinna med bloggen eftersom jag just nu är flitig deltagare i en intressant debatt på lib-net ( http://www.liberalerna.net ) om vad som är socialliberalism, om folkpartiets framtid etc. Debatten började med frågan om behovet av ett "renodlat" liberalt parti och frågan om partisekreterare, ny och avgången.
Jag rekommenderar intresserade att kolla in den debatten. Såvitt jag förstår så kan vem som helst logga in där utan att bryta mot någon sekretess!

Inga kommentarer: