01 juli 2011

Det är bra att KD är för tvångssteriliseringar

Är rubriken förbryllande? Jag ska förklara. KD verkar, jag vet inte om de beslutat sig än, men partistyrelsen verkar föreslå att kristdemokraterna ska stå kvar vid sin åsikt att vid könsbyte så ska man steriliseras. Även om man inte vill.

Usch, så ruskigt. Jag är emot tvång i denna känsliga och för den personliga integriteten viktiga fråga. Och givetvis rasar debatten facebook och på bloggar, men även i någon mån i gammelmedia och man och man emellan. Det är bra.

Jag kan visserligen ogilla ställningstagandet i sig, men har svårt att bli upprörd över att ett parti tycker annorlunda. Tvärtom är det bra att det finns tydliga skillnader mellan partierna! Det är bra att det finns partier som anser olika, har olika grundsyn. KD står i grunden för ett (kultur)konservativt synsätt, trots att det har sökt modernisera sig till och från. Både för att locka väljare och i någon mån för att anpassa sig in i Alliansregeringen. Men, det finns en betydande grupp, säkert mer än 4%, som är konservativa i en eller annan mening. P g a olika skäl kommer alla dessa nog inte att rösta på ett klart konservativt parti, men möjligheten bör finnas!

Med klara alternativ är det upp till väljarna att välja efter egen åsikt. Det är bra. Ju fler alternativ desto bättre, dvs om de är verkliga alternativ. Det finns inget självändamål i att partierna ska likna varandra och locka samma väljare. Jag menar att det är sunt att partierna visar vad de vill, om de vill något, och att det helst är förankrat i en ideologi, så det går att "förutse" vart de hamnar i olika frågor! Det är inget som säger att allianspartierna ska vara samma ogenomträngliga gegga som de är idag. Nej, partier ska ha olika åsikter OCH kämpa för dem, försöka övertyga de väljare de vill ha.

Att det skulle bli problem i regeringar och med regeringsbildningar? So what? Varför ska det vara enkelt? Alla kan inte tycka lika. Det är demokrati. Sen får man söka gehör för vad man tycker och komma överens, det är också demokrati. I denna sakfråga får "man" väl söka en lösning i riksdagen. Det är ju riksdagens som ska besluta. I princip är regeringar bara verkställande organ.

Det finns inget som säger att partipiskan ska vara det som styr Sverige.

4 kommentarer:

Andreas Holmberg sa...

Nu fattar jag ingenting, Lars-Erick! Om det verkligen VORE så att Kristdemokraterna vore för tvångssteriliseringar, så vore det väl fruktansvärt och inte ALLS inom de legitima åsiktsskillnadernas område (jfr med vad du skulle ha sagt om KD vore för tvångsavlyssning av din sängkammare)?

Anledningen till att du kan ta så lätt på saken måste väl vara att du inte på allvar tror att män kan föda barn? Eller, annorlunda uttryckt, att du inte på allvar tror att personer som kan föda barn och vill fortsätta kunna göra det kan vara något annat än kvinnor och, ifall de verkligen bär barn i sin livfa... f´låt livmoder, mödrar (inte fäder). D.v.s. att du inte på allvar tror att kristdemokraterna vill tvångssterilisera någon?

Om någonstans det missbrukade begreppet "snällism" äger sin tillämplighet, så är det väl när man börjar få för sej att det är "tvångsbenämning" att mammor inte kan registrera sej som pappor utan vidare (och vice versa)? Bara för att jag ibland känner mej fasansfullt främmande för min feta medelålderskropp och betydligt yngre och piggare till sinnet, kan jag ju inte begära att staten ska registrera mej som en 18-åring?

(Härmed har jag inte förnekat behovet av könskirurgi vid verkliga missbildningar/felbehandlingar, bara att de avgörande skillnaderna mellan man och kvinna skulle ligga på det rent mentala området - och med detta ställningstagande anser jag mej stå i en klassisk liberal position, jfr Dekadensens kön av Ebba Witt-Brattström. Vi behöver inte av "snällism" eller "radikalism" bejaka rena tvångsföreställningar om mentala könsskillnader).

Lars-Erick Forsgren sa...

Men bäste Andreas. Nog verkar det som att du drabbats av solsting. Visst, jag satte en provocerande rubrik, men jag hoppas att folk läser själva texten också. Och jag försökte vara tydligt. Sa i princip två saker.
1) Jag ogillar tvångssteriliseringar! (Vilket du förefaller göra också, vilket dock är lite svåruttydbart med dina exemplifieringar.)
2) Jag gillar klarspråk ifrån partier om vad de står för. Det är för lite klarspråk - och alldeles speciellt klarspråk grundat på ideologiska värderingar - från dagens riksdagspartier.

Alltså. Om KD nu anser att tvångssterilisering är rätt, så ska de säga det högt och tydligt. Då kan var och en ta ställning till om man anser det rätt eller fel. (Jag anser det fel.)

Likaså anser jag det fel med tvångsavlyssning av både min och din sängkammare. Men är det ngt parti som anser att t ex FRA får tvångsavlyssna även i sängkammaren, vilket i princip de nu får göra med nuvarande FRA-lag etc. (Lyssna då i vidare bemärkelse.)
Och jag anser det skulle ha varit en plikt för partierna att ha sagt om de var för eller emot det, i valrörelsen 2006. Så hade vi väljare vetat det. I stället kom det som en chock att t ex inte bara KD utan även föregivet liberala folkpartiet ivrigt stöder allt som FRA-lagen innebär.

Andreas Holmberg sa...

Tack för diskussionen, Lars-Erick! Men värmeböljan var över när jag skrev ;). Visst förstår jag din tillspetsade poäng: att det är bra när Kristdemokraterna är öppna med var de står. Men jag vidhåller att du inte borde ha kunnat beskriva Kristdemokraternas värdekonservativa position så pass snällt som du ändå gjorde om du VERKLIGEN hade trott att det varit fråga om försvar av tvångssteriliseringar - sånt är ju så avskyvärt att det är svårt att finna ord. (När Rfsl och FP använder det i detta sammanhang är det däremot en ren övertalningsdefinition: ingen kan ju vilja ha tvångssteriliseringar; ergo måste även personer som kan föda barn få registrera sej som män).

Men visst, ur ren ärlighetsaspekt kan man förstås rosa vem som helst - "det är bra att SD vill stoppa invandringen", "det är bra att Kpml-r är för revolution"; vad jag reagerade mot var bara att du å ena sidan, som många alliansare f.ö., verkar beskriva KD som ett någorlunda anständigt parti som demokratiskt sinnade kan regera med OCH samtidigt som ett parti som vill tvångssterilisera folk (vilket vi dock tydligen allihop har velat fram till nu!). När saken egentligen gäller huruvida män kan föda barn. Och jag säger bara det: SÅ "snäll" eller fylld av unkna idéer om könen som mentala kategorier att jag går med på det blir jag aldrig (inte Ebba Witt-Brattström heller, vad jag förstår: läs "Dekadensens kön" och hennes bitande queerkritik).

Och vad man än tycker om FRA-lagen (inte) är den fortfarande en bit ifrån mikrofon med avlyssningsutrustning i varje sängkammare. Men visst - vill något parti ha sånt är det ju bra att de talar om det först!

Lars-Erick Forsgren sa...

Andreas. Jag är bara snäll mot KD om det tycker ngt bra. Och jag tycker jag sa ifrån betr detta. Däremot gick jag inte in djupare i sakfrågan. Denna gång.
Betr FRA-lagen etc så skrev jag lyssna i vidare bemärkelse. Lagen möjliggör insamling o registrering av de intimaste detaljer i vårt privatliv. Och när DLD genomförs kommer det att bli än värre. Även betr vad vi säger o gör mkt privat.