20 november 2010

En påminnelse, Camilla Lindberg ville ha en integritetsbalk

Det är inte svårt att hitta vad riksdagsledamöter gör och tycker i riksdagen. Det är bara att kolla in riksdagens hemsida och leta vidare på en ledamot, ex-vis Camilla Lindberg. När jag gör så, så hittar jag flera intressanta motioner (=förslag) som hon lagt, och som regelmässigt avslagits av kammaren (dvs riksdagen).

En sak jag vill påminna om, och som jag skrivit om tidigare på denna blogg, är detta.

Hennes motion om införande av en integritetsbalk. Motionen har beteckningen 2009/10:K425. Man kan där klicka sig fram till hela motionens text .

I den kortfattade informationen om motionens öde framgår att den inlämnades 2009-10-06
och innehöll dessa förslagspunkter:

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en utredning av införandet av en integritetsbalk.
Kammarens beslut blev att avslå förslaget, med acklamation, dvs utan omröstning.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förbud mot massövervakningssystem.
Kammarens beslut blev att avslå förslaget, utan rösträkning.

Sammalunda kan man göra på andra ledamöter, det är bara att läsa och kolla.

Inga kommentarer: