25 november 2010

Vårdhjälte - civilkuragehjälte


Tidningen Tara har utsett ett antal civilkuragehjältar. I samtliga fall är det kvinnor som vågat säga ifrån, vågat vara smarta och modiga.


Undersköterskan Elisabeth Marklund från Piteå har utsetts till ÅRETS VÅRDHJÄLTE. Anledningen är givetvis att hon drog fram underbemanningen inom demensvården nattetid. Vilket ledde till en stor "razzia" av socialstyrelsen, som fann brister hos ca 60% av de kollade äldreboendena runt om i landet. Nu får politikerna tänka om och plocka fram pengar och/eller omprioritera.

Ett par andra av hjältarna är Viviane Reading, EU, som skällde ut Frankrikes president efter noter pga landets behandling av romerna och Karin Törnqvist som korruptionsavslöjare i Göteborg.

Heders, civilkurage behövs i dessa tider.

Inga kommentarer: