16 juli 2010

Var står riksdagskandidaterna i ditt län?

Jag har varit folkpartist, men varje läsare av denna blogg vet att jag anser att fp i flera avseenden lämnat den socialliberala linje som intill för snart tio år sedan var dess politik. Jag råkade hitta dessa rader i fp-Norrbottens program inför valet. De låter ju inte illa. Om än väl undanskymda och delvis lite kryptiska, men ändå.

"Under de senaste åren har användningen av Internet och de möjligheter till informationsutbyte, åsiktsbildning, faktainhämtning och kulturkonsumtion som detta ger lett till många viktiga diskussioner. Genom nya lagar och domslut har nu frågan ställts på sin spets. Enligt Folkpartiets bedömning är behovet av en ny sammanhållen lagstiftning för upphovsrätten på Internet akut. Dagens lagstiftning tar uppenbarligen inte hänsyn till den positiva kraft för kunskaps- kultur- och informationsutbyte i världen som finns i fildelningen och i andra tekniker utan pressar in något helt nytt i en form som försökte lösa 1900-talets upphovsrättsproblem. Målet för en ny lagstiftning ska alltså inte vara att förhindra fildelning. Målet ska istället vara att skapa en lagstiftning som både gynnar den kunskaps- och kulturexplosion som fildelning och annan teknik innebär, samtidigt som man skyddar upphovsmännens intresse."

Skrev därför tre raka frågor till toppnamnen på riksdagslistan i Norrbotten. Jag vill veta deras inställning betr FRA-lagen, Ipred och Datalagringsdirektivet. Vi får se om och hur de svarar...

Samtidigt leker jag med tanken att pressa även andra partiers kandidater på dessa punkter. Kanske något för andra att också göra?

4 kommentarer:

OlofB sa...

.. och häftiga färger du fått på bloggen!

OlofB sa...

Gott med frågor om dessa "glömda" ämnen. Hoppas de kommer upp till allmän diskussion (tänker speciellt på datalagringsdirektivet) i augusti-september.

Lars-Erick Forsgren sa...

Olof! Ja, betr fp-texten för Norrbotten har den hyfsad bäring främst betr Ipred. Ska bli intressant se om jag får några svar, och om någon/några vågar stå för det...
Och betr datalagringsdirektivet hänger jag förstås upp frågan på Väljarkontraktet. Det kan ju andra göra också.

Lars-Erick Forsgren sa...

Intill idag, den 28 juli, har EN av kandidaterna svarat. (Tämligen tillfredställande.)
Har alla andra semester (utan dator!) eller vill/kan de inte svara?