21 oktober 2006

Inhuman flyktingpolitik.

Hör i radion att den nye migrationsministern förespråkar att Sverige ska "hjälpa" Spanien att avvisa flyktingar genom att skicka dit svensk polis.
Dessa flyktingar (främst ekonomiska flyktingar) kommer i små, ranka båtar till t ex Kanarieöarna. Många omkommer på vägen, andra stoppas av bevakningsfartyg.

För mig är detta ett skrämmande uttalande. Vart tog humanismen vägen? Självklart kan inte Spanien (eller ens Europa) ta emot alla som vill komma hit för att få en bättre framtid. Men ändå, detta är att gå för långt. Både Spanien och övriga Europa behöver arbetskraft pga en åldrande befolkning. Och framför allt. Människor är människor oavsett varifrån de kommer. Vilket borde leda till en humantär inställning.
Försöker Tobias Billström (är det så han heter?) överträffa Barbro Holmberg i hårdhudad inhumanism?
Det trodde jag var svårt att slå.

Inga kommentarer: