04 oktober 2006

Gröt och löner

När jag står och ska laga till min gröt så hör jag en diskussion om lönestatistik. Tror nog inte att så många av debattörerna äter gröt till vardags. För dem blir det nog dyrare mat, ofta hotellfrukostar eller uteluncher, som andra betalar. Som för de fackliga toppar som just resonerat.
LO påstår att tjänstemännen "fått" en väldigt bra löneutveckling de sista tio åren, och jämför då med offentliganställda LO-jobbare. Siffor för LO-sidan nämndes på 19.000 i månaden och för privata tjänstemän på 27.000 i månaden.
För mig är det rena fantasilönerna bådadera. Därför gröten.
Frågan är dock om det är relevanta jämförelser, däri ger jag SIF-företrädaren rätt. Varför jämföra privata tjänstemän med offentliganställda på LO-sidan? Det är väldigt olika världar, även om båda sidorna har genomlevt stora omställningar.
Vore det inte mera rimligt att jämföra tjänstemän på privata respektive offentliga sidan? Eller LO-anställda inom offentlig resp privat sektor!
Eller så jämföra tjänstemän med arbetarna inom privata sidan, vilket har fått bäst utveckling? Och detsamma inom offentliga sida.
Av många tänkbara jämförelser har LOs företrädare lyckats välja den minst relevanta. Kan just undra varför?

Inga kommentarer: