04 oktober 2006

Fri invandring för tillväxt?

Hör i radion att handelsbankschefen förordar fri invandring till Sverige. Det skulle ge tillväxt och därmed bättre ekonomi för hela Sverige. En sund och riktig synpunkt, tyvärr alltför ovanlig i dagens debatt, där rädslan överväger...
Att han påpekar att det är bra av humanitära skäl, det gör inte saken sämre!
Jag vill instämma.

Inga kommentarer: