23 januari 2013

Apropå tevelicenser och upphovsrätt

Med avstamp i frågan om att SVT (genom Radiotjänst) nu anser sig ha rätt att ta ut radio/teveavgift även för den som innehar datorer och surfplattor etc (förhoppningsvis bara för sådana som faktiskt kan användas för att se teve utan extra tillbehör och utan dubblering för den befintliga avgift som vi betala för innehavet av teve, hoppas jag), så tar bloggaren Farmor Gun upp några viktiga upphovsrättsliga problem i dagens mediavärld.
Det är som vanligt kloka ord om komplicerade frågor som  FarmorGun kommer med. Läs det. Min  kommentar blir:


Självklart kostar journalistik och inte minst då journalistik av någon "verkshöjd". Ett väsentligt problem är därför pengar. Inte minst eftersom alltmer annonspengar går från dagspressen till Google (hela tre miljarder på ett år, tyckte jag nämndes i teve, för en rätt minimal kostnadssida) och andra internetjättar. Jag betvivlar verkligen att annonsörerna i Google och t ex Facebook får valuta för pengarna. Det lär väl visa sig med tiden.

Det känns onekligen som om Google m fl snyltar på andra, inte minst på dagspress och tevebolag. Samtidigt ger onekligen internet oss möjligheten till både bredare och djupare information. Dvs så länge kvalitativ press finns kvar, ideell s.k. medborgarjournalistik lär inte helt kunna ersätta seriös undersökande journalistik. Journalistik, som ger oss möjlighet till bättre underbyggda diskussioner och ställningstaganden.
Men att "skydda" en upphovsrätt till detta genom att  lägga på kostnader som drabbar oss som medborgare, det känns helt fel. Fel ur demokratisk synpunkt. Dessutom skulle det drabba oss alla inte bara ekonomiskt utan än mer just informationsmässigt, kunskapsmässigt.

Den guldgruva som t ex Google och Facebook m fl idag verkar vara, den kan inom en tid vara uttömd. Om inte i vart fall en rätt rejäl del av dessa företags vinster på något sätt kanaliseras till de ställen där den kostnadkrävande journalistiken bedrivs, ja då försvinner stora delar av inflödet av nyttig kunskap som kan  förmedlas via internet. Jag vet sannerligen inte hur det ska gå till att göra denna kanalisering utan att det uppstår ökade kostnader för oss medborgare.

Det "näthat" som idag frodas inom vissa kretsar, det är kontraproduktivt, åtminstone om  man ser det ur ett demokratiskt perspektiv på sikt.
Att, i likhet med Windows 8, främst se internet som en kanal för försäljning och förströelse, det är en oerhörd inskränkning av det fria ordet och underlaget för demokratiska samtal.

4 kommentarer:

Steve Finnell sa...

you are invited to follow my blog

Valdi sa...

Det kanske har att göra med att staten vill kunna hålla medborgarna borta från informationen. Det heter ju att den bästa medicinen mot att bli lurad är kunskapen, så kanske politikereliten vill hålla oss okunniga? ;)

Lars-Erick Forsgren sa...

Valdi. I mörka stunder är jag frestad att hålla med dig...

Dennis Nilsson sa...

De statliga vallhunds-uppfostrings-organisationerna SVT/SR försöker sig på att köra en rövare. Går det, så går det.

Det behövs en ny generation "journalister" som törs släppa taget om "tryggheten" man har i att vara anställd i någon av dagens magefon-vallhunds-företag-organisationer som SVT/SR/Bonniers/Schibstedt.

Som anställd i megafon-företagen så vet man man vad man har att hålla sig inom, för att behålla jobbet. Annars blir man uppsagd p.g av typ arbetsbrist, samarbetssvårigheter o.s.v.

En ny generation "journalister" kan finansiera sig genom något som inte gått att göra tidigare.

Genom Internet, med s.k crowdsourcing, genom ex-vis Kickstarter.com m.fl så presenterar man en budget för ett undersökande journalistik-projekt, för oss läsare, och så kan var och en av oss intresserade bidra med slant. Små bäckar blir till slut en stor flod.

En budget för ett undersökande journalistik-projekt skulle kunna vara kring 500.000 sek och uppåt.

50 personer som bidrar med 10.000kr var, eller 500 personer som bidrar med 1.000 sek var så är finansieringen klar för ett år.