05 april 2009

IPRED förhindrar mänsklig kommunikation

Det har spekulerats ett par dagar om vad nedgången i internettrafiken den 1 april innebär.

Jag har haft i huvudet något som inte ännu blivit en text, men som jag här ska försöka få ner lite spridda tankar om.
Nergång på nätet. Jaha, vad betyder det? Internettrafiken går ju upp och ner, med stora variationer både mellan dagar, timmar och veckor. Av olika orsaker.
En kan ju vara att första april är just första april...

Nu när viss press (speciellt rubriksättare!) antyder, eller mer än så, att minskad internettrafik betyder att illegal (illegaliserad!) fildelning minskat drastiskt, då kommer den lille analytikern i mig fram.
Alltså:
* Internettrafik är inte lika med fildelning.
* Fildelning är inte per definition detsamma som illegal fildelning.
* Att stifta en lag som gör stora privata mediaföretag till "poliser", vad leder det till?

Självfallet har IPRED skrämt en och annan illegal fildelare. Kanske temporärt, vem vet? Dock torde de stora/verkliga "bovarna" snabbt ha anpassat sig för att hitta vägar att kringgå lagen.

Men samtidigt har IPRED (liksom FRA-debatten!) skrämt många som använder internet över huvud taget! Man är rädd för integritetskränkningar, för att bli oskyldigt anklagad för att tanka hem musik utan betalning. Eftersom man är laglig, men inser att IPRED ger rättsosäkerhet.
Jag kan tänka mig att fildelningen över huvud taget minskat, eftersom det är svårt att veta vad som är lagligt och inte, och man vill inte utsätta sig för utpressning!
Och mer eller mindre internetkunniga föräldrar kan helt enkelt stängt av ungarnas datorer - för all användning.

Men att en eller två dagars nedgång av trafiken, med kanske 30%, betyder inte att den totala eller ens illegala fildelningen minskat lika mycket. Pirate Bay uppges ha noterat en nedgång på 3-4 % av nedladdningen, och jag antar att större delen av den trafik som passerar där är helt legal. Så - var försiktig med vidlyftiga kommentarer i detta.
Det enda säkra är att IPRED sprider osäkerhet över huvud taget betr möjligheten att använda internet för all slags kommunikation.

Är det detta som IPREDs tillskyndare ville med lagen? Att skrämma folk från att använda internet, att minska kommunikation och meningsutbyte, att tysta demokratisk debatt?

3 kommentarer:

Tor sa...

"Pirate Bay uppges ha noterat en nedgång på 3-4 % av nedladdningen"

Nedladdning av innehåll (enligt deras tracker) eller nedladdning av torrent-filer från deras webbsida?

Lars-Erick Forsgren sa...

Tor, jag minns inte nu var jag såg det, men jag har inte ngt minne av att det var preciserat. Men mitt spontana intryck var ändå att det var det första. Men kanske ngn minns var det var o om det finns ngn precisering.

Lars-Erick Forsgren sa...

Det var inte här jag hittade uppgiften först, men nu ser jag denna länk, som innehåller vad PB säger om minskningen.

http://di.se/Nyheter/?page=/Avdelningar/Artikel.aspx%3FArticleId%3D2009%5C04%5C03%5C331933%26SectionId%3DEttan