18 oktober 2009

Varför baxades FRA-lagen igenom?

Med detta inlägg vill jag fästa uppmärksamhet på en välskriven och i flera avseenden klargörande analys av alliansregeringens sätt att regera och då i synnerhet hur de ser på politiken och hur de baxat igenom FRA-lagen.

Även om jag inte håller med om slutsatserna till 100% så närmar det sig nog 98%... Det är väl så nära man kan komma utan att lägga sig platt. Som liberal har jag svårt att göra det. Nå, det handlar om Sagor från livbåten, med underrubriken: liberala buckanjärer på flykt undan dumskallarna, och med bloggposten "Regeringsoduglighet".

Några smakprov: "FRA är en studie i hur svansen viftar på hunden, för lagen verkar vara skriven av samma tjänstemän som skall utföra spaningen. Den ser absolut inte ut som ett väl övervägt förslag, där behov och konsekvenser noggrant vägts mot varandra."
Det förefaller mig vara samma analys som Hans Lindblad gjorde för dryga året sedan, och som jag instämmer i.

"I det liberala idépaketet ingår att individens rätt måste skyddas gentemot staten. Det betyder i praktiken att varje inskränkning i individernas rättigheter måste vara väl motiverad, och att alternativet både partikulärt och sett som helhet skulle vara sämre.

När jag använder ordet liberal i det här sammanhanget så menar jag inte den politiska inriktningen liberalism eller någon ekonomisk liberalism. Jag menar liberal som i liberté: ett värnande om individens rätt och frihet gentemot alla former av auktoritet. Det kan omfattas av frihetliga socialister lika gärna som av libertarianer eller socialliberaler, även om de säkert använder olika ord."

Jag upplever att ordet liberal ofta misstolkas när man inte preciserar vad man avser med det. Dock förutsätter jag att de som läser min blogg insett att jag inte sätter likhetstecken mellan liberalism och folkpartiet (eller något annat parti i riksdagen). Inte heller ser jag liberalism som bara en ekonomisk teori. Samtidigt konstaterar jag att liberala värden, som jag ser dem, kan förfäktas även av personer som anser sig vara något annat, dock ej av något parti.

Att det skulle vara svårt förstå att just moderaterna drev igenom FRA-lagen ser jag inte. Moderaterna har sedan decennier varit ett parti med en märklig mix av neoliberaler och konservativa, och under senare år dessutom med klar avidéologisering i syfte att framför allt ta makten. Maktens enda ideologi är makten i sig självt, och maktens bevarande. Då är allt annat underordnat.

Ja, det finns mycket att instämma i, grunna över och även en del att ytterligare problematisera. Därför läs Marcus Fridholm på Sagor från livbåten.

1 kommentar:

Fridolf sa...

FRA-lagen baxades igenom för att
- makten inte finns hos folket
- politikerna inte vill riskera sin karriär
- vi styrs av USA via Homeland Security-avtalet
- etc ...

Visste ni att vi kommer med Lissabon-fördraget att återinföra dödsstraffet?

För mycket makt har försvunnit från folket och gjort oss till undersåtar.
Vi behöver nu balansera makten, så att de som berörs av besluten också kan rösta i frågan.

Detta kan åstadkommas genom en dos direktdemokrati.