09 oktober 2009

Svårartad regleringslusta

Sedan jag skrev förra inlägget har jag uppmärksammat att ett par "tokmoderater" vill ytterligare reglera SVT och SR, då de anser dessa statsägda och reglerade organ är för mycket vänstervridna. Detta har bl a också uppmärksammats av Johan Westerholm. Även denna debatt kan ses som en illustration till mitt påpekande i ett tidigare inlägg om att regleringslustan finns hos såväl makt som vanmakt.

Noteras skall dock att de två moderaterna inte tycks ha partiet med sig. Lite kalla fötter tycks de också ha fått. En av dem säger till exempel att det är fri motionsrätt och att 99% av motionerna avslås...
I detta fall känns det bra att så sker.

Inget gott kan komma ur en ytterligare reglering av SVT-SR. Det viktiga är att det finns utrymme för debatt för allehanda åsikter och att även nya idéer får komma fram.
Inte bara de som är stöpta efter partiprogram eller eventuell blocktillhörighet.

Demokrati förutsätter fri opinionsbildning och mångfald, inte regleringar, censur, kvoteringar och annat som skapar enfald.

För övrigt, riv upp FRA-lagarna. Gör om. Gör rätt!

1 kommentar:

Medkänsla Socialism Rättvisa sa...

Jaha, så kritiserar Moderaterna nu dessa, de sista bastionerna för mångfald, balans och opartiskhet för just partiskhet och vänstervridenhet. Lösningen på detta tycker man är att granska, styra och censurera vad som sänds i public service företagen och vad vanliga människor ska få kännedom om.

Det förtjänar att upprepas vad jag redan tidigare sagt; Ett enpartisystem inom media kommer på sikt att leda till detsamma i det politiska systemet, d.v.s diktatur och i det här fallet inte proletariatets utan kapitalets diktatur. Kräver man demokrati och åsiktsfrihet så måste man istället vara beredd att slåss för en balanserad ägarstruktur inom det icke publika media alternativt regleringar och riktlinjer!

Om vi till detta även lägger FRA och IPRED som är ytterligt inskränkande, integritetskränkande och frihetsberövande lagar så har vi här i alliansregeringen det största hotet mot svensk frihet och demokrati som någonsin skådats.

Leve den Moderata Allians Diktaturen!