03 september 2014

Om S får som de vill, inga friskolor i glesbygd

I min hemkommun är socialdemokraterna  mycket negativa till friskolor. Samtidigt så är deras planer på att lägga ner ett antal byaskolor brännande aktuella. Liksom högstadiet i den stora, men inte största, tätorten Öjebyn. Det samhälle som var gamla Piteå och huvudorten i Piteå landskommun. Högstadiet i Öjebyn har ett stabilt elevunderlag, men centraliseringsivern är stor inom S. Att bussa eleverna till Piteå centrum skulle kräva ombyggnationer och investeringar i staden, det "glöms bort".

Givetvis är det kraftiga protester emot utarmningen av byarna genom nedlagda skolenheter. Barn finns, lokaler finns, lärare finns - och skulle det bli brist är det kommunens uppgift att skaffa lärare, t ex genom att höja de alltför låga lönerna jfrt med andra kommuner.

I en av de byar som skulle drabbats av nedläggning, Lillpite, så finns nu godkända planer på en friskola. Och jag märker att de som vill bevara byskolorna sätter sitt hopp till att så ska det bli även i de andra hotade orterna. Dvs om sossarna lägger ner, så startar byborna friskolor (t ex som ekonomiska föreningar).

Jag skulle dock inte lita på att det kommer att gå. I Piteå har s-majoriteten (i fullmäktige liksom i Utbildningsnämnden) alltid varit negativa till friskolor, och alltid sökt sätta käppar i hjulet för dem, så långt de kunnat.
Nu finns ett hot till, socialdemokraterna på riksplanet vill ge kommunerna veto emot friskolor. Av något grumliga skäl. Vi vet också att sossarnas tilltänkta samarbetspartner vänsterpartiet är ytterst negativa emot friskolor.

Därför rösta på Skolpartiet i Piteå i kommunvalet och i riksdagsvalet varken på sossarna eller vänsterpartiet om ni vill bevara skolor på mindre orter.

Lars-Erick Forsgren,
Öjebyn.

Inga kommentarer: