08 september 2014

Huvudvärk och tidningsdebatt

Har huvudvärk. 
Inte blir den bättre av att upptäcka att lokaltidningen (PT) inte heller idag tagit in en enda debattartikel av mig på en dryg vecka. Trots att flera legat i tuben (?) rätt länge nu. Och som jag ser att senare skrivna insändare och debattartiklar av andra publicerats. 
Debatt i gammelmedia går långsamt - och mycket selektivt. Men den når ändå fler än den på internet, trots att internet går snabbare och är mera intensiv.

Jag vill ju, genom lokaltidningen, nå ut med debatt och synpunkter som är principiellt viktiga och samtidigt av lokalt intresse. Trots att jag inte är medlem i något parti. Trots att jag oftast skriver i eget namn (ej under anonym signatur).  Men vill debattera. 

Inga kommentarer: