02 juli 2013

Om att spionera eller att avslöja hur överheten spionera på oss

Visst ogillar jag att USA avlyssnar myndigheter och institutioner inom EU ... 
Men ändå, att länder spionerar på varandra (bedriver underrättelseverksamhet, som det då brukar heta), det är ju rätt trivialt,,, så har alltid gjorts. Hur fel det än kan tyckas vara. Speciellt om det sker mellan demokratiska länder som dessutom säger sig vilja samarbeta och vara vänner.... 

Värre är dock när myndigheter (inkl FRA och liknande organ inom och utom Sverige) avlyssnar medborgarna, kränker deras privatliv. Och indirekt deras yttrandefrihet. Inskränker de medborgerliga rättigheterna. 

Det som irriterar och oroar mig är att detta spionerade av myndigheter på varandra inom och utom länderna, det innebär OCKSÅ att privatpersonernas integritet kränks... per automatik. För myndigheterna handhar ju en massa uppgifter om oss som det inte är meningen att andra än just den myndigheten ska känna till. 

Fastän vi vet ju att de samkör och kränker hej vilt...
Så jag är rätt så upprörd över också USA:s (och andra länders) spionerande på även myndigheter och institutioner utanför det egna landets gränser. 


Att däremot samvetsömma personer avslöjar just hur myndigheter kränker oss, avlyssnar och registrerar allt vad vi företar oss - och hur vänskapligt sinnade nationer spionerar på varandra, det är ju bara bra att det kommer fram. Och sådant bör stödjas och avslöjarna hyllas! 

Det jag inte förstår är att en del av dessa goda avslöjare är så politiskt naiva att de, när det börjar brinna under fötterna på dem i sitt hemland, tar sin tillflykt, i vart fall temporärt, till demokratiskt tveksamma länder, som Putins Ryssland. Därmed stämplar de sig själva som suspekta individer  - och ger sådana som Putin möjlighet att helt utan anledning framstå som något slags hyllare av medborgerliga fri- och rättigheter. 

3 kommentarer:

Anonym sa...

Man kanske bör först fråga varför Snowden avstår från att komma till det Stora demokratiet Sverige som kämpar för fri Internet över hela världen. Och varför andra demokratiska länder avvisat Snowdens förfrågan.
Hör vad du säger - det är inte så bra men ändå OK att avlyssna vänner, men det är förskräckligt att hamna i Ryssland när ändå alla "demokratier" vänder ryggen.

Andreas Holmberg sa...

Ja, visst har du rätt, Lars-Erick. Tack för att du finns och bevakar våra rättigheter också gentemot staten.

Lars-Erick Forsgren sa...

Anonym. Jag säger inte det du skriver att jag säger.
Och du tycks inte ha en aning om min inställning i dessa frågor, men du har väl inte följt mig varken på min blogg eller på andra sätt.
Jag är emot spioneri demokratier emellan. Men jag är än mera emot att någon stat, vilken den än är, kränker någon människas privata integritet.
Men jag är inte så naiv att jag för ett ögonblick tror att diktaturstater eller pseudodemokratier som t ex Ryssland är för några som helst demokratiska eller mänskliga rättigheter.
I Sverige t ex kränks vår integritet, bl a genom FRA-lagen, men vi kan och får faktiskt kritisera den och motarbeta. Och det bör vi göra.