28 mars 2012

Nu vill också telebolagen stoppa utvecklingen, för att säkra sina inkomster

Telebolagen är sura över nätets gratistjänster. Som Skype m fl. Så skriver SvD.


Jag noterar alltså att de konventionella telefonbolagen vill sätta hinder för den (hittills) gratis internettelefonin (som i o f sig kan vara av dålig kvalitet) och att SMS-andet tycks stagnera eftersom fler och fler hittar nya vägar för snabba meddelanden.

Jag tycker mig ana inspiration från den s.k. upphovsrättsmaffians agerande för att bevara gamla, dyra strukturer och förhindra fri konkurrens och utveckling.

T ex Telia håller på att utveckla en teknik för att stoppa gratis internettelefoni.

Vad är nu detta annat än försök att på olika sätt skapa skyddmurar kring sin egna affärsidé och teknik. Precis av samma innebörd som skyddstullar, Ipredlagar och liknande. Man (= telefonbolag, skivbolag, filmbolag, bokförlag etc) vill inte ha konkurrens genom att andra utvecklar ny teknik, som kan sälja varor eller tjänster billigare och mera konsumentvänliga än det som de själva står för. Upphovsrättsindustrin ropade på lagstiftning för att skydda sin bransch, och aningslösa (?) politiker ställde tjänstvilligt upp för att förhindra en fri konkurrens. De gamla telefonbolagen verkar använda tekniken, inte för att förbättra sin produkt, utan för att hindra konsumenterna att använda annan, ny och billigare teknik.

Telefonbolagen får inte intäkter i den utsträckning de vill. Vinsterna sjunker. Men på en fri marknad med en fri konsumentvänlig konkurrens så gör man inte så. Fri konkurrens innebär att, i detta fall, telefonbolagen får acceptera att det finns andra som kommer med nya produkter/tjänster. De bör istället utveckla sin teknik och sina tjänster så att de blir prisvärda för konsumenterna. Inte att stoppa ny teknik och hindra konsumentmakten genom lagar eller utvecklingshämmande teknikfiffel.

Jag är, mot bakgrund av de senaste årens politiska klimat, allvarligt oroad över hur riksdag och regering kommer att agera. Vi har en icke-socialistisk regering, som säger sig vara för en fri marknad för konsumenternas bästa. Men dess agerande är illavarslande, genom IPRED-lagen och annat som är mera i socialistik konservativ regleringsanda för att skydda det gamla och emot det nya.

6 kommentarer:

Ailas sa...

Bra skrivet! Jag orkade inte skriva ett lika långt inlägg, blev alldeles för frustrerad... men håller helt med i sak.

Nisse sa...

I längden är ekvationen plattaxa för mobil datatrafik och helt öppen tillgänglighet av nätet en omöjlighet. Antingen har man rörlig taxa även för datatrafik, eller också lägger man restriktioner på tillgängligheten. Med smartphone-vågen kommer kunderna än så länge inte att acceptera annat än plattaxa och då blir det så här. Även telefonbolag måste ha intäkter som täcker kostnaderna.

Lars-Erick Forsgren sa...

Nisse. Nu finns det ju inget som är gratis. Alla betalar ju på ett eller annat sätt för tillgången till internet. Om det då utvecklas teknik för "fri" telefoni där, så ingår det ju i den tjänsten. Och upp till envar att utnyttja den eller inte.
Klart att telefonbolag måste ha intäkter för kostnaderna. (Dock kan man i flera fall diskutera hur mycket vinst de "behöver".) Men då får de utveckla tjänster som folk är beredda att betala för. Om inte, då finns ju inget behov av telefonbolagen.
Att använda teknik för att begränsa tillgängligheten för konkurrenters tjänster är inte sund konkurrens på en fri marknad. Det är mera likt den gamla öststatssocialismen.

Nisse sa...

Det finns en skillnad mellan Internet via kabel och den mobila motsvarigheten, och det är att etern är en bristvara. Man kan alltid dra en kabel till och därmed öka kapaciteten, men man kan inte skapa en eter till.

Den korrekta lösningen på en marknad är att tillgången till bristvaror regleras genom pris, och det säger oss att till sist kommer det att bli rörlig taxa för datatrafik över mobila nät. Men kunderna vill inte ha det - än. Därför gör telebolagen som de gör.

Lars-Erick Forsgren sa...

Nisse. Visst är det en skillnad hur internet "levereras". Det som det gäller är att ge kunderna det som de vill ha, till det pris de är villiga att betala.
Men att hindra kunder att använda ny teknik , i st f att ge dem en produkt de vill betala tillräckligt för, det menar jag är fel.

Tom S sa...

Telekombolagen kanske vill få igen en del av sina multimilardinvesteringar i infratrsuktur som "freeloaders" som Skype bygger sina "fria" tjänster på? Inget är gratis men Skype har mig veterligen inte investerat en spänn i själva infrastrukturen för Internet. Jmf när AstraZeneca satsar en miljard på att forska fram ett ny läkemedel som sedan blir fritt efter ngra år och kan massproducsear av nån annan som höstar in hela vinsten. Snedvridet eller?